Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare Sällskapsdjursverksamhet

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-18
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Sällskapsdjursverksamhet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Sällskapsdjursverksamhet. 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023.

Löneökningar

Lönerna höjs med sammanlagt 5,7 % över avtalsperioden. Utöver löneökningarna görs avräkningar för avtalspension vid respektive lönerevisionstillfälle: 0,17 % vid första lönerevisionen och 0,16 % vid andra lönerevisionen. Totalt värde 6 % inklusive avsättningar för pension. 

  • •    1 februari 2021 höjs lönerna i snitt med 716 kronor. 
  • •    1 juli 2022 höjs lönerna i snitt med 582 kronor. 

Lägstalöner

Lägstalöner och övriga ersättningar höjs med 5,07 % under avtalsperioden (5,4 % minus avräkningar för pension). Löneutrymmet fördelas enligt nedan.

Övriga ersättningar och tillägg höjs med samma procentsats som lägstalönerna.

Åldern för avsättning av avtalspension sänks enligt följande

  • Från och med den 1 januari 2021 till 24 år 
  • Från och med den 1 januari 2022 till 23 år
  • Från och med den 1 januari 2023 till 22 år

Beräkning av sjuklön

Ersätts av den överenskommelse som ingåtts med anledning av de nya karensregler som började gälla den 1 januari 2019. 

Varför skiljer sig avtalen åt?