Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare, ramavtal jordbruk med bilagor

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2021-01-15
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Ramavtal Jordbruk med bilagor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023.

Löneökningar

Avtalsvärdet är 5,4% över avtalsperioden. Lönerna höjds enlig nedan.

 • 1 februari 2021 höjs lönerna i snitt med 706 kronor
 • 1 juli 2022 höjs lönerna i snitt med 571 kronor
   

Lägstalöner

 • 1 februari 2021 höjs lägstalönerna med 2,84 %
 • 1 juli 2022 höjs lägstalönerna med 2,24 %
   

Avtalspension

Åldern för avsättning av avtalspension sänks enligt följande:

 • Från och med den 1 januari 2021 till 24 år.
 • Från och med den 1 januari 2022 till 23 år.
 • Från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Arbetsgrupp

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp gällande kränkande särbehandling, där parterna tillsammans tar fram information som ska spridas gemensamt till arbetsplatserna.

Varför skiljer sig avtalen åt?