Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare Golfbanor

Man klipper golfgreen med en maskin.
Foto: Kommunal.
2021-01-04
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Golfbanor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Golfbanor. 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Löneökningar

Lönerna höjs med cirka 5,2 % över avtalsperioden. Avräkningar sker för avtalspension vid respektive lönerevisionstillfälle; 0,15 % vid första lönerevisionen och 0,14 % vid andra lönerevisionen. 

  • 1 december 2020 höjs lönerna i snitt med 722 kronor.
  • 1 maj 2022 höjs lönerna i snitt med 589 kronor.

Lägstalöner

Lägstalöner och övriga ersättningar höjs med 5,11 % under avtalsperioden. Avtalsvärdet är 5,4 %.  Löneutrymmet fördelas enligt nedan.

  • 1 december 2020 höjs lägstalönerna med 2,85 %.
  • 1 maj 2022 höjs lägstalönerna med 2,26 %.

Övriga ersättningar och tillägg höjs med samma procentsats som lägstalönerna.

Åldern för avsättning av avtalspension sänks från 25 år enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2021 till 24 år.
  • Från och med den 1 januari 2022 till 23 år.
  • Från och med den 1 januari 2023 .

Varför skiljer sig avtalen åt?