Ditt nya avtal – Fremia hushållsnära tjänster


2021-04-21

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Fremia hushållsnära tjänster. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Illustration med texten Avtal klart!.
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med 30 september 2023. 

Löneökningar

 • 1 maj 2021 ska en löneöversyn genomföras med ett utrymme om 668 kronor. 
 • 1 oktober 2022 ska en löneöversyn genomföras med ett utrymme om 548 kronor.

Lägstalöner

 • Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 18 år ska från och med den 1 maj 2021 uppgå till lägst 21 929 kronor. 
 • Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 18 år ska från och med den 1 oktober 2022 uppgå till lägst 22 477 kronor. 

Övriga ersättningar

 • 1 maj 2021 höjs övertidsersättning vardagar med  2,96 %. 
 • 1 oktober 2022 höjs övertidsersättning vardagar med 2,36 %. 
 • 1 maj 2021 höjs övertidsersättningar sön- och helgdagar med 2,95 %. 
 • 1 oktober 2022 höjs övertidsersättningar sön- och helgdagstid med 2,37 %. 

Tillägg för natt samt sön- och helgdag

 • 1 maj 2021 höjs kvälls- och nattillägg 18–06 med 2,94%. 
 • 1 oktober 2022 höjs kvälls- och nattillägg  18–06 med 2,38%. 
 • 1 maj 2021 höjs sön- och helgdagstillägg med 2,95%. 
 • 1 oktober 2022 höjs sön- och helgdagstillägg med 2,35%. 
 • 1 maj 2021 höjs storhelgstillägg med 2,96%. 
 • 1 oktober 2022 höjs storhelgstillägg med 2,36 %. 

Övrigt

Ändringar i avtalstext: Ändrat från KFO till Fremia.

KFO har gått ihop med IDEA och heter nu Fremia. Tidigare överenskomna skrivningar om karensperiod utifrån ändring i lagstiftningen är nu införda i avtalet. 

§11 Föräldralön, har ersatts av Föräldrapenningtillägg, FPT. 

Ditt nya avtal – Fremia hushållsnära tjänster

Mitt nya avtal - Fremia hushållsnära tjänster (pdf)

Dela sidan