Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Caverion Sverige AB

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-10
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Caverion Sverige AB. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Avtalet i korthet 

Den 31 oktober 2020 träffade IF Metall och Teknikarbetsgivarna en överenskommelse om nytt riksavtal. Kommunal och IF Metall har en överenskommelse om att vi får teckna samma avtal med Caverion Sverige AB.

Avtalsperioden är indelad i två perioder med två lönerevisionstillfällen; den 1 november 2020–31 mars 2022, den 1 april 2022–31 mars 2023. Det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september 2021 och upphör då att gälla den 31 mars 2022.

Det samlade avtalsvärdet i avtalet är 5,4 procent. Där ökningen av DP-premien och sänkningen av ingångsåldern till avtalspensionsinbetalning belastar utrymmet med 0,5 procent.

Löneökningar 

Lokala förhandlingar upptas angående en lönepott om:

  • 2,7 procent den 1 november 2020
  • 2,2 procent den 1 april 2022.

Varför skiljer sig avtalen åt?