Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Arbetsgivarföreningen KFO Samhall

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-11-30
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivarföreningen KFO Samhall. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 september 2023.

Löneökningar

Löneöversynen genomförs enligt följande:

 • 1 december 2020 räknas grundlönen upp med 495 kronor 
 • 1 oktober 2021 räknas grundlönen upp med 495 kronor 
 • 1 oktober 2022 räknas grundlönen upp med 428 kronor 

Löneökningar över avtalsperioden är 1428 kronor minus 10 kronor i pensionsvräkningar. 

Grundlön 

Månadsavlönad arbetare erhåller vid heltidsanställning grundlön enligt följande:

 • 1 december 2020 är grundlönen 21 969 kronor. 
 • 1 oktober 2021 är grundlönen 22 464 kronor. 
 • 1 oktober 2022 är grundlönen 22 892 kronor. 

Ersättningar och tillägg

Tillägg för övertidsersättning, obekväm arbetstid och skiftarbete samt gränsvärde för semesterutfyllnad räknas upp med avtalsvärdet vid samma tidpunkter som uppräkning av grundlönen. OB-ersättningarna höjs med 5,4% över avtalsperioden.

Anmälan om sjukdom

Arbetaren behöver ej längre lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att arbetaren har varit sjuk. 

Semester

Arbetstagare som vid avtalsperiodens början har mer än 25 sparade semesterdagar gäller följande: 

 • Arbetstagaren bereds möjlighet att ta ut dessa överstigande dagar under perioden 1 januari 2021 till och med den 31 mars 2023. 
 • Outtagen semester som överstiger 25 dagar den 31 mars 2023 ska i stället ersättas kontant med semesterlön som utbetalas den 1 april 2023.

Arbetsmiljö – Kompetensutbildning för skyddsombud

Skyddsombuden kommer att få en utökad kompetensutbildning. 

Det ska åligga de lokala arbetsmiljökommittéerna att årligen inventera och kartlägga behovet av kompetensutveckling för de lokala skyddsombuden. Utifrån dessa behov ska skyddsombuden erbjudas kompetensutveckling som motsvarar deras behov.

Redovisning av avsättning till avtalspension inklusive eventuella premier

Samhall ska innan avtalsperiodens utgång redovisa inbetalade pensionspremier på lönebeskedet vid varje löneutbetalningstillfälle.

För dig som är anställd med lönebidrag för utveckling i anställning (LFU) i Samhall

Löneökningar

Löneöversynen genomförs enligt följande:

 • 1 december 2020 höjs månadslönen vid heltidsanställning med 300 kronor, vilket ger 18 696 kronor.
 • 1 oktober 2021 höjs månadslönen vid heltidsanställning med 350 kronor, vilket ger 19 046 kronor.
 • 1 oktober 2022 höjs månadslönen vid heltidsanställning med 357 kronor, vilket ger 19 403 kronor. 

Semesterlön

Semesterlön utges enligt följande:

 • 1 120 kronor per dag från och med 1 december 2020.
 • 1 142 kronor per dag från och med 1 oktober 2021.
 • 1 158 kronor per dag från och med 1 oktober 2022.

Varför skiljer sig avtalen åt?