Ditt nya avtal – Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer


2020-11-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023. 

Löneökningar

  • 1 oktober 2020 ökar lönen med 500 kronor i genomsnitt
  • 1 oktober 2021 ökar lönen med 500 kronor i genomsnitt
  • 1 oktober 2022 ökar lönen med 500 kronor i genomsnitt

Lägstalöner

  • 1 oktober 2020 höjs lägsta lön till 21 659 kronor
  • 1 oktober 2021 höjs lägsta lön till 22 046 kronor
  • 1 oktober 2022 höjs lägsta lön till 22 500 kronor 

Ersättningar och tillägg

Avtalets ersättningar och tillägg höjs i och med att lönerna höjs. Avtalet har divisorer. 

Allmänna anställningsvillkor

Ett nytt moment införs där det framgår att om arbetsgivare kräver att anställd använder egen bil i tjänsten så ska arbetsgivaren teckna försäkring som täcker självrisken på bilen. Arbetsgivaren ska även betala bro- eller trängselavgift

Mom 4:6 förtydligas att arbetstagare med förtroendearbetstid också kan växla semestertillägg till lediga dagar.

Kvalifikationstiden (anställningstiden) tas bort så att alla arbetstagare får föräldralön.

Ledighet med lön ändras så flera dagar kan beviljas för begravning, gravsättning mm men även för besök på mödra- och barnavårdscentral samt för besök i hälso- och sjukvård.

Dessutom har en del förändringar gjorts med anledning av ändrad pensionsålder. Kollektivavtalet hänvisar numera till Lagen om anställningsskydds regler.

Ditt nya avtal – Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer

Ditt nya avtal - Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer (pdf)

Dela sidan