Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Arbetsgivaralliansen Liseberg

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-18
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen, Liseberg. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen, Liseberg. Det nya avtalet rör alla anställda på Kommunals avtalsområde på Liseberg.

Kollektivavtalet gäller från den 1 augusti 2020 till och med den 31 december 2022.

Avtalsvärdet är 5,4 % under en period om 29 månader. 

Avräkning pensionsöverenskommelse

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tecknade den 7 april 2020 en överenskommelse om att sänka pensionsåldern för ålderspension i Avtalspension SAF-LO med mera. Enligt nämnda överenskommelse ska avräkning ske från kostnaden på lön. Liseberg och Kommunal är överens om att avräkningen i detta avtal är 0,55 %, som ska dras av från ”märket”. Fördelning sker enligt nedan. 

  • 1 augusti 2020: 3,0 % med avräkning för kostnaden för avtalspension om 0,30 %, vilket ger 2,70 %.
  • 1 januari 2022: 2,4 % med avräkning för kostnaden för avtalspension om 0,25 %, vilket ger 2,15 %.

Löneökningar

Parterna har enats om Kommunals yrkande om en låglönesatsning med innebörden att de tillsvidareanställda som tjänar under 26 100 kronor per månad vid revisionen 1 augusti 2020 vid beräkningen av potten ska räknas upp till 26 100 kronor, därefter fastställs medellönen som utgör grunden för den lokala pottnivån. Krontalshöjning för tillsvidareanställda inklusive låglönesatsning sker enligt nedan.

  • 1 augusti 2020: 878 kronor per månad
  • 1 januari 2022: 710 kronor per månad

Övriga ersättningar höjs på sedvanligt sätt med 5,4 %.

Övriga villkor

Parterna är överens om skrivning rörande karensavdrag. 

Vidare är parterna är överens om att stryka följande skrivning i avtalet ”Arbetsgivaren medverkar vid avdrag för fackliga avgifter” (återfinns i avtalet kap 8 §10). 

Parterna är överens om en begränsningsperiod om 8 veckor vid schemaläggning för säsongsanställda.

Kommunaldagarna

Slutligen är parterna är överens om att de så kallade ”Lisebergsdagarna” omvandlas till ett konto så att ledigheten kan tas ut i timmar när verksamheten tillåter. Timmarna måste tas ut under det året de har tjänats in och kan således inte sparas. 

Under år 2021 kommer ytterligare 8 timmar att läggas till kontot, även dessa måste tas ut under 2021. För 2021 innebär det totalt 21 timmar per anställd.

Varför skiljer sig avtalen åt?