Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal - Arbetsgivaralliansen Idrott

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-14
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Arbetsgivaralliansen, Idrott. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. Det samlade avtalsvärdet i avtalet är 5,81 procent. 

Löneökningar

•    1 november 2020 höjs lönerna med 480 kronor (1,99 %)
•    1 november 2021 höjs lönerna med 475 kronor (1,93 %)
•    1 november 2022 höjs lönerna med 475 kronor (1,89 %)

Total procentuell ökning blir 5,81 %.

Lägstalöner

Lägstalönerna i avtalet höjs med ovan nämnda krontal och vid samma datum som löneökningen sker. Lägsta lön är reglerat i avtalet från 16 till 20 år.

Ersättningar och tillägg

Avtalet innehåller divisorer så ökning av tillägg och ersättningar görs när lönerna höjs.

Allmänna bestämmelser

Endast ändringar gällande förändrad LAS-ålder har gjorts i avtalet. Avtalet hänvisar numera till lagen om anställningsskydd.

Övrigt

En arbetsgrupp ska under avtalsperioden se över möjligheten att göra ett eget kollektivavtal för Kommunal. Övriga fackförbund är idag Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund.

Varför skiljer sig avtalen åt?