Ditt nya avtal – Almega Tjänsteföretagen - arenor, bad- och idrottsanläggningar


2021-02-05

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteföretagen - arenor, bad- och idrottsanläggningar. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023.

§ 1 Avtal om allmänna anställningsvillkor 

Avtalet om allmänna anställningsvillkor som gällde mellan parterna till och med den 31 december 2020 prolongeras att gälla under avtalsperioden med de förändringar som följer nedan. 

§ 2 Avtal om löner 

För heltidsanställda höjs utgående löner enligt följande: 

  • 1 februari 2021 höjs utgående löner med 681 kronor/månad. 
  • 1 juli 2022 höjs utgående löner med 549 kronor/månad. 

För deltidsanställda proportioneras beloppen i förhållande till sysselsättningsgrad. 

Lägstalöner höjs enligt följande

  • 1 februari 2021 höjs lägstalöner med 2,74 procent 
  • 1 juli  2022 höjs lägstalöner med 2,15 procent 

OB-tillägg

  • 1 februari 2021 höjs OB-tilläggen med 2,74 procent 
  • 1 juli 2022 höjs OB-tilläggen med 2,15 procent 

Övrigt

§ 4

Parterna är överens om att i enlighet med § 2 i överenskommelse om bland annat sänkt avtalspensionsålder mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK ska avräkning ske med 0,51 procent på avtalsområdet. Avräkning fördelas med 0,26 procent den 1 februari 2021 och 0,25 procent den 1 juli 2022.

Dela sidan