Dispenser från dygnsviloregler på HÖK AB


Här publicerar vi de beslut som arbetstidsnämnden har meddelat gällande dispens från dygnsviloreglerna.

Piktogram lagbok klubba
Klubba
Foto: Kommunal

Kommunicerade beslut

Sällebråtens gruppbostad AB 

Arbetstidsnämnden beviljar Sällebråten dispens enligt ansökan under tiden 1 februari 2024—31 januari 2025.

Beslutet avser en begränsad tid och förutsätter att arbetet med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Jönköpings kommun

Arbetstidsnämnden beviljar Jönköpings kommuns ansökan om dispens för den angivna verksamheten för helger, röda dagar, varannan onsdag för gemensam ATP samt för tid när daglig verksamhet är stängd.

Dispens beviljas under tiden 1 februari 2024—31 januari 2025.

Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Nerikes Brandkår

Arbetstidsnämnden beviljar Nerikes Brandkår dispens under tiden 1 februari 2024—31 januari 2025 för helg enligt dispensansökan och för den lagstadgade semesterperioden (juni-augusti).

Ansökan om dispens för torsdagar avslås.

Arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna förutsätts pågå.

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

Arbetstidsnämnden avslår SÄRF:s ansökan om dispens med undantag för semesterperioden (juni-augusti) under år 2024 för vilken dispens beviljas.

Arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna förutsätts pågå.

Finspångs kommun — räddningstjänst

Nämnden beviljar Finspångs kommun dispens under tiden den 1 februari 2024—31 januari 2025.

Beslutet avser begränsad tid och förutsätter att arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna fortgår.

Beslutsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar