Dags för ett jämställt och friskt arbetsliv


2015-04-20

Kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens oavsett sektor, bransch eller yrke. Men utvecklingen är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg. I denna promemoria ger Kommunal förslag om åtgärder för bättre arbetsmiljö i vård och omsorg.

Kommunal har i decennier försökt på olika sätt bidra till formulering av arbetsmiljöproblemen i vård- och omsorgssektorn. Därför ser Kommunal de senaste årens växande intresse för arbetsmiljön i dessa branscher som ett viktigt steg i rätt riktning.

I denna promemoria har vi samlat fakta om bakgrunden till att sjukskrivningarna ökar mest i vård- och omsorgsyrken. Kommunal ger också ett antal förslag till åtgärder för att komma tillrätta med de arbetsmiljöbrister som ligger till grund för sjukskrivningarna.

Dela sidan