Byt lön – dags för jämställda löner


2013-06-30

Kommunals rapport "Byt lön: Dags för jämställda löner" visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 86 procent av vad män gör, vilket är på samma nivå som för drygt 20 år sedan. Det innebär 4 400 kronor mindre i månaden*), eller 52 800 kronor per år. För att ändra på detta har Kommunals ordförande Annelie Nordström tagit fram en serie handfasta tips för hur kvinnor kan höja sina löner.

– Det absolut bästa tipset jag kan ge någon som vill höja sin lön är att vara en man. Det är sorgligt nog den enskilt största faktorn för lönesättning i Sverige år 2013, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Kommunals rapport ”Byt lön” visar att kvinnodominerade yrken systematiskt har lägre löner än de mansdominerade, trots att de ofta har liknande svårighetsgrad och utbildningskrav. Ju större andel kvinnor inom yrket, desto lägre blir ersättningen.

– Många av våra medlemmar jobbar inom vård och omsorg, en tydligt kvinnodominerad bransch. Men trots att kompetenskraven är på minst samma nivå som mansdominerade yrkeskategorier är lönerna avsevärt lägre. Det kan inte tolkas som något annat än en strukturell diskriminering som vi ska göra allt vi kan för att stoppa, fortsätter Annelie Nordström.

Löneskillnader finns i alla åldrar, men ökar markant i 30-årsåldern. Många kvinnor försvinner från arbetsmarknaden i denna ålder, vilket syns tydligt i uttaget av föräldrapenning– kvinnor tar i genomsnitt ut hela 76,3 procent av all föräldrapenning, vilket kan vara en förklaring till den ökade löneskillnaden.

Rapporten avslöjar tre myter om varför kvinnor tjänar mindre:

Myt 1: Det påstås att kvinnor har lägre utbildning än män och därför tjänar mindre. Det stämmer inte. Kvinnor har idag generellt har högre utbildning än män.

Myt 2: Kvinnodominerade yrken inte har lika avancerade arbetsuppgifter som mansdominerade yrken. Det stämmer inte, då det är omöjligt att säga om en byggarbetares jobb är svårare än ett vårdbiträdes.

Myt 3: Marknaden bestämmer på ett könsneutralt och rättvist sätt vad olika arbeten och yrken är värda. Det här stämmer inte heller, eftersom marknaden styrs av gammalmodiga värderingar.

Kommunal rekommenderar

Rapporten föreslår bland annat dessa åtgärder för att Sverige ska få en mer jämställd lönesättning:

  1. Lågavlönade/kvinnodominerade avtalsområden ska få högre löneökningar än genomsnittet för arbetsmarknaden.
  2. Regeringen ska se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins norm för lönebildning blir förenlig med aktiva insatser för att bryta den strukturella lönediskrimineringen.
  3. Regeringen måste verka för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

I den här videon ger Annelie Nordström fler tips till kvinnor som vill höja sin lön.

Rapporten hittar du som pdf nedan.

*) 4 400 kr/månaden är total skillnad i lön, inklusive tjänstemän. Jämför vi enbart arbetare inom vård/omsorg med industri är löneskillnaden i genomsnitt 3 500 kr/månaden.

Dela sidan