270 barnskötare deltog i kompetenslyftade utbildning


2017-11-27

Vi ska sluta att säga att jag är bara barnskötare! Vi är mycket kompetenta och det är roligt att det satsas på vår yrkesgrupp igen, säger Margareta Jansson i Halmstad.

Marie Falk och Margareta Jansson är barnskötare med stor erfarenhet i bagaget. Marie Falk har arbetat inom barnomsorgen i 28 år och Margareta Jansson i 40 år. Under hösten har de tillsammans med 270 andra barnskötare i Halmstad deltagit i en utbildning i kommunens regi för att öka på sin kompetens.

- Det är lätt att fastna i gammalt tänk. Det är viktigt att följa med i tiden. Det är en inspirerande och väldigt givande utbildning där vi går igenom alla moment i läroplanen, säger Margareta Jansson. 

- Vi tar bland annat upp etik och moral, lekens betydelse, barns rättigheter, genustänk, måltidspedagogik, jämställdhet, utomhuspedagogik, språkutveckling, förskolans historia och synen på barn genom tiderna.

Marie Falk har med sig en tjock pärm som innehåller texter med alla delmoment i utbildningen, som har fokus på att barnen ska vara i centrum. Kursen pågår under femton heldagar utspridda under ett par månader. Det är mycket skratt och glädje. Vi får tillfälle att dela med oss av våra egna erfarenheter, berättar Marie Falk. Förskolorna är inga lekstugor utan lärandet finns med barnen under hela dagen men på ett lekfullt sätt.

- Vi har alltid arbetat med lusten att lära det kan handla om matsituationen eller under en promenad. Om barnen ska hjälpa till att duka och det inte finns skedar till alla kan de räkna efter hur många som saknas. Matematiken finns hela tiden i alla vardagssituationer.

Det har även gjorts andra satsningar som att exempelvis all personal har fått Ipads för att ha möjligheten att arbeta digitalt och för att kunna lära barnen att använda dem i vardagen. På så sätt lär sig barnen att söka kunskap själva och att fotografera.

Både Marie och Margareta gick en vidareutbildning i barnpsykologi och pedagogik under en termin på högskolan för tio år sedan, men så hände något för sex år sedan. Barnskötarna skulle försvinna och ersättas med enbart förskolelärare.

- Många barnskötare fick inte ha kvar sina tjänster på sin förskola utan fick i stället arbeta i en vikariepool, berättar Marie Falk. Vi hade en bra barnskötarutbildning på gymnasiet men när det signalerades att yrket skulle försvinna sökte inga ungdomar till det programmet.

Nu har vindarna vänt igen. Kommunen har som målsättning att två tredjedelar av personalen i förskolan ska vara förskollärare och en tredjedel barnskötare.

- Jag älskar mitt jobb. Det är så roligt, jag hoppas verkligen att fler ungdomar utbildar sig till detta yrke, säger Marie Falk. Det är bra att förvaltningen ser oss som en yrkesgrupp. Det känns som de tror på oss och framtiden igen.

Eva-Lena Jacobsson är ordförande i Kommunal Barn/Teknik i Halmstad.

-Nu får vi hoppas att det syns på lönen för medlemmarna som har deltagit i detta kompetenslyft, säger hon.

Dela sidan