Avtal klart - Visita


2021-02-10

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Visita gällande löner och allmänna anställningsvillkor för måltids- och logiverksamhet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 augusti 2023.

Löneökningar

1 april 2021 höjs lönerna med 716 kronor.  

1 september 2022 höjs lönerna med 587 kronor.  

Löneutrymmet fördelas individuellt och differentierat. 

Minimilöner

Minimilönerna höjs med samma krontal totalt 1 303 kronor under avtalsperioden.

Kvalificerad yrkesarbetare

1 september 2020: 22 833 kronor per månad 
1 april 2021: 23 549 kronor per månad
1 september 2022: 24 136 kronor per månad

Yrkesarbetare

1 september 2020: 21 577 kronor per månad 
1 april 2021: 22 293 kronor per månad
1 september 2022: 22 880 kronor per månad

Även ungdomslönerna höjs med krontalet ovan.

Ersättningar och tillägg

Höjs med 5,4 procent under avtalsperioden, 3 procent 1 april 2021 och 2,4 procent 1 september 2022.

Pension

Åldern för intjänande av tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 till 22 år. 

Allmänna anställningsvillkor, ändringar och tillägg

  • Omstrukturering samt förtydligande av 4 § 1:2 ”anställning för enstaka dagar”.
  • I lönesättning vid nyanställning ska arbetsplatsens lönestruktur beaktas.
  • Kost på arbetsplatsen, ordet ”etniska” byts ut mot ”särskilda”.

Frågor och svar

Varför får jag ingen löneökning förrän 1 april 2021?

Svenskt Näringsliv och LO kom i våras på grund av corona överens om att flytta fram (prolongera) avtalsförhandlingarna med sju månader. Samtidigt kom man också överens om att ingen skulle vinna eller förlora på detta. Denna överenskommelse ska fackförbunden inom LO och deras motparter följa. 

Avtalet mellan Kommunal och Visita förlängdes med fyra månader  t.o.m. 31 december 2020 men utifrån överenskommelsen ovan om sju månaders förlängning så behövde parterna förskjuta första lönerevisionen ytterligare tre månader, (fyra+ tre) månader till 1 april 2021. 

I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden och ökningen sker vid två lönerevisionstillfällen. 

Varför får vi bara två lönerevisioner istället för tre, som SKR?

I avtalsförhandlingarna mellan Kommunal och SKR kom parterna överens om att skriva ett längre avtal (ett fjärde år) med tre lönerevisioner. 
I ditt avtal får du en löneökning som motsvarar resten av arbetsmarknaden på sammanlagt 5,4% under avtalsperioden på tre år. Du förlorar alltså inte på att det blir två lönerevisioner i stället för tre. 

Varför får jag inte ett engångsbelopp precis som många andra får?

Vid förhandlingarna ville inte arbetsgivareorganisationen gå med på något ytterligare än märket på arbetsmarknaden, alltså sammanlagt 5,4% i löneökningar under avtalsperioden. För att få till ett engångsbelopp hade Kommunal varit tvungna att kompromissa i villkoren i kollektivavtalet. Kommunal kunde inte kompromissa om avtalsvillkoren utan ville istället få nivåhöjningen på 5,4% i löneökningar och även en extra satsning på minimilönerna som kommer att gynna löneutvecklingen på avtalsområdet. 

Dela sidan