Avtal klart - Sobona personlig assistans


2020-12-16

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sobona för personliga assistenter. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det kommer genomföras tre lönerevisioner under avtalsperioden. Avtalet gäller mellan den 1 november 2020 till den 31 oktober 2023.

Kvinna sitter i fåtölj.
Foto: Kommunal.

Hur stora blir löneökningarna?

Timlön är standard på detta avtal vilket gör att löneutrymmet nedan anges per timme.

  • 1 november 2020 är löneutrymmet 2,90 kronor per timme. 
  • 1 november 2021 är löneutrymmet 2,95 kronor per timme. 
  • 1 november 2022 är löneutrymmet 3 kronor per timme. 

Hur fungerar löneprocessen? När får jag veta vad jag får i löneökning?

Lönerna kommer att förhandlas vid tre tillfällen under avtalsperioden. Detta kallas lönerevision. Till varje gång beslutar de centrala parterna om ett utrymme i kronor som är en så kallad ”insamlingsmodell”. Det betyder att när lönerna sedan kan förhandlas på lokal nivå mellan Kommunal och din arbetsgivare räknar man ihop summan för alla till en gemensam pott. Sedan fördelas potten mellan de anställda. 

Föredelning av potten är individuell och differentierad utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. Olika personer kan få olika mycket löneökning och det finns inga garantier för löneökningar för alla.

När kommer min nya lön? 

Den första lönerevisionen är den 1 november 2020. Nu när det centrala avtalet är klart så kommer det ske lokala förhandlingar. När allt är på plats så kommer du få den nya timlönen retroaktivt från den 1 november 2020. 

Kommer lägsta lönen att höjas? 

Ja, lägsta lönerna kommer att höjas med sammanlagt 5,4 % under avtalsperioden. Lägsta lönen nedan gäller från 19 år. 

  • 1 november 2020 höjs lägsta lön med 1,8 % från 115,75 kronor till 117,83 kronor per timme.
  • 1 november 2021 höjs lägsta lön med 1,8 % från 117,83 kronor till 119,95 kronor per timme.
  • 1 november 2022 höjs lägsta lön med 1,8 % från 119,95 kronor till 122,11 kronor per timme.

Observera att lägsta lön är det lägsta som en arbetsgivare får betala dig per timme. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar arbetsgivaren att betala dig en högre timlön. 

Vad händer med de rörliga ersättningarna som till exempel OB? 

Alla rörliga ersättningar kommer att höjas totalt 5,4 % under avtalsperioden. De höjs vid tre tillfällen: 1 januari 2021 (1,8%), 1 januari 2022 (1,8%) samt 1 januari 2023 (1,8%).

De som jobbar inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) fick ett engångsbelopp. Hur kommer det sig att vi inte får ett engångsbelopp?

Förhandlingen på ditt avtal resulterade i att din timlön höjs direkt från den 1 november 2020 istället för ett engångsbelopp. Övriga anställda på svensk arbetsmarknad har fått vänta i sju månader innan det fått löneökningar på grund av prolongeringen (förlängningen) som skett med anledningen av pandemin. 

Varje kollektivavtal är unikt och har sina fördelar och nackdelar. Kommunal organiserar både kommunal- och regionanställda såväl som privat anställda. Kommunals största kollektivavtal är det med Sveriges kommuner och regioner, och den här gången valde de arbetsgivarna att gå oss till mötes på många av våra krav. Det var intensiva och tuffa förhandlingar, men SKR är trots allt en politiskt styrd organisation och inte ett vinstdrivande privatägt företag som många av arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv. 

Vi hade önskat att fler arbetsgivare kunde göra som SKR, men tyvärr har de inte valt att premiera sina anställda. Det finns dock inga hinder för enskilda arbetsgivare att ge sina anställda ett engångsbelopp trots att det inte regleras i avtalet.  

Vilka frågor kommer det att jobbas särskilt med under avtalsperioden?

Sobona och Kommunal har för avsikt att ta sig an större förändringar i nästa avtalsrörelse varför avtalet denna gång inte förändras i någon del. Mot bakgrund av detta är vi överens om att under avtalsperioden inleda diskussioner där de yrkanden som inte omhändertogs i årets avtalsförhandlingar särskilt ska beaktas.

Se över de olika avtalslösningarna 

Parterna har konstaterat att det finns flera kollektivavtal för personlig assistans inom arbetsgivarorganisationerna Sobona och SKR. Med start 2021 ska vi utreda tillämpningen av både Sobona Pass och PAN (avtal inom SKR för personliga assistenter) i syfte att lägga grunden för kommande avtalsförhandlingar. Här kommer vi även att titta på jouren och hur förutsättningar för jourtjänstgöring ska se ut i framtiden. Målsättningen med förhandlingarna är att uppnå ett gemensamt avtal som är anpassat för verksamheten. 

Utredningen ska vara slutförd senast 30 juni 2022 och efter det ska förhandlingar om nytt avtal inledas.

Arbetsgrupp om försäkringar och pensioner

Inom avtalsområdet gäller idag SAF-LO tjänstepensions- och försäkringslösning. Parterna ska under avtalsperioden utreda villkoren avseende tjänstepension, försäkringar och omställning. Målsättningen är att försöka hitta lösningar som är fungerar för såväl verksamheter som anställda. I ett slutdokument kan parterna lyfta både gemensamma och egna förslag inför kommande förhandlingsarbete.  

Dela sidan