Avtal klart - SKR och Sobona - BUI


2021-01-29

Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona gällande löner och allmänna anställningsvillkor för personer anställda på BUI (bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning).

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 december 2020. 

Lägstalöner

Lägstalönerna är 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning i HÖK/allmänna bestämmelser. Lägstalönerna i HÖK höjs den 1 januari 2022 till 22 185 kronor och den 1 januari 2023 till 22 500 kronor på heltid.

Ersättningar och tillägg

  • Ob-ersättningar höjs med 3 procent den 1 april 2021 och med 2,4 procent den 1 april 2022.
  • Förskjuten arbetstid höjs med 2 procent den 1 december 2020, 2 procent den 1 april 2021 och 1,4 procent den 1 april 2022.
  • Färdtidsersättning höjs med 2 procent den 1 december 2020, 2 procent den 1 april 2021 och 1,4 procent den 1 april 2022.
  • Jour- och beredskapsersättning höjs med 2 procent den 1 december 2020, 2 procent den 1 april 2021 och 1,4 procent den 1 april 2022.

Arbetstid

Hur schemat ser ut ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det att schemat börjar gälla. Arbetsgivaren bör förlägga sammanhållen arbetstid om det är möjligt och ska eftersträva att meddela arbetstagaren hur schemaläggningen för hela beräkningsperioden ser utan innan den startar. 

Dela sidan