Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Avtal klart - Gröna arbetsgivare Trädgårdsodling

Trädgårdsarbetare står vid en odling framför ett växthus.
Foto: Kommunal.
2020-12-21
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare Trädgårdsodling. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare Trädgårdsodling. 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 maj 2023.

Löneökningar

Lönerna höjs med sammanlagt 5,5 % över avtalsperioden. Avräkningar sker för avtalspension vid respektive lönerevisionstillfälle: 0,11 % vid första lönerevisionen och 0,11 % vid andra lönerevisionen. 

  • 1 januari 2021 höjs lönerna i snitt med  732 kronor
  • 1 juni 2022 höjs lönerna i snitt med  597 kronor

Lägstalöner

Lägstalöner och övriga ersättningar höjs med 5,18 % under avtalsperioden. Avtalsvärdet är 5,4 %. Löneutrymmet fördelas enligt nedan.

  • 1 januari 2021 höjs lägstalönerna med 2,89 %
  • 1 juni 2022 höjs lägstalönerna med 2,29 %

Övriga ersättningar och tillägg höjs med samma procentsats som lägstalönerna.

Avtalspension

Åldern för avsättning av avtalspension sänks från 25 år enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2021 till 24 år. 
  • Från och med den 1 januari 2022 till 23 år.
  • Från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Varför skiljer sig avtalen åt?