Avtal klart: Fremia - Skola, förskola och fritidshem


Kommunal har träffat överenskommelse med Fremia om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor för skolor, förskolor och fritidshem.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya avtalet innehåller bland annat löneökningar i enlighet med märket, ett skriftlighetskrav som förbättrar ditt lönesamtal där arbetsgivaren blir skyldig att redovisa varför du får den lön du har fått, tydliga lönekriterier, samt krav på medarbetarsamtal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2025. 

Löneökningar 

 • Den 1 november 2023 är löneutrymmet, 1 076 kronor per heltidsanställd
 • Den 1 november 2024 är löneutrymmet, 980 kronor per heltidsanställd

För deltidsanställd beräknas beloppet proportionellt. 

Lägstalöner 

 • För den som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid över tre månader blir ny lägsta lön 21 839 kr/mån per den 1 november 2023 och 22 560 kr/mån per den 1 november 2024.
 • För arbetstagaren med yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanlagd anställning hos arbetsgivaren blir ny lägsta lön 24 414 kr/mån per 1 november 2023 och 25 220 kr/mån per 1 november 2024.

Ersättningar och tillägg 

 • Ersättningar höjs genom att lönerna höjs då avtalet innehåller divisorer.
 • Ersättning för lägerverksamhet höjs med 4,1 % 2023 och 3,3 % 2024.

Löneavtal 

 • Löneavtalet innehåller tydliga lönekriterier, samt krav på medarbetarsamtal, lönesamtal och lönebeskedssamtal. 
 • Medlemmar omfattas av lönerevision fram till 69 års ålder. 

Lönesamtal skriftlighetskrav

 • Det lönesättande samtalet ska dokumenteras och gäller från och med lönerevision 2024. 
 • Detta ska skrivas under av arbetsgivare och arbetstagare inom två veckor efter genomfört lönesamtal. 
 • Om Kommunal framför att medlem inte haft lönesamtal i enlighet med löneavtalet har arbetsgivaren två veckor på sig att genomföra lönesamtalet.

Övrigt

Partsarbete – Arbetsmiljö 

Parterna är överens om att det behövs en kunskapssatsning inom arbetsmiljöområdet. I detta arbete ingår en satsning på att sprida information genom skrifterna ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i fem steg” som parterna på avtalsområdet tagit fram inom de olika skolformerna. 

Det nya avtalet kommer att finnas på Mina sidor inom kort. Håll utkik!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar