Avtal klart - Fremia Hälsa, vård och övrig omsorg


Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Kommunal och Fremia för området hälsa, vård och övrig omsorg. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya avtalet innehåller löneökningar och höjningar av ersättningar och tillägg i enlighet med märket, samt en höjning av lägstalönerna på avtalet. På plats är även det viktiga kravet på skriftligt dokumenterade lönesamtal. 

Löneökningar

  • År 1, den 1 oktober 2023, är potten 1 071 kronor per heltidsanställd. Potten ska sedan fördelas. 
  • År 2, den 1 juni 2024, är potten 962 kronor per heltidsanställd. Potten ska sedan fördelas.

Lägstalöner

  • År 1 höjs avtalets lägstalön med 1 350 kronor, och blir för dig fyllda 19 år 21 599 kronor, och för dig med adekvat utbildning 23 963 kronor. 
  • År 2 höjs avtalets lägstalön med 3,3 procent, och blir för dig fyllda 19 år 22 312 kronor, och för dig med adekvat utbildning 24 754 kronor. 

Ersättningar och tillägg

Rörliga ersättningar höjs med 7,4 % under avtalsperioden (4,1 % år 1 och 3,3 % år 2).

Löneavtalet

Lönesamtal ska kopplas till kriterier som är gemensamt framtagna på arbetsplatsen och dokumenteras samt skrivas under av arbetstagare och arbetsgivare. Dokumentationen från lönesamtalen ska finnas med som underlag vid förhandling. Detta gäller från och med lönerevisionen 2024.

Allmänna anställningsvillkor

Kalenderåret utgör semesterår som också är intjänandeår om inte annat överenskommes lokalt eller företaget enligt praxis följt semesterlagens bestämmelser och intjänandeår respektive semesterår.

Nya uppsägningstider likvärdiga lagen om anställningsskydd kommer att gälla för nyanställda efter 1 januari 2024. 

Avtalet i sin helhet

Ditt nya avtal kommer finnas på Mina sidor inom kort. Håll utkik!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar