Avtal klart: Fremia – arbetare i civilsamhället


Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal för dig som omfattas av avtal Fremia – arbetare i civilsamhället. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Avtalet gäller från och med 1 oktober 2023 till den 30 september 2025.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Det nya avtalet innehåller löneökningar och höjningar av ersättningar och tillägg i enlighet med märket, samt en höjning av lägstalönerna på avtalet.

Löneökningar

1 oktober 2023 genererar varje heltidsanställd 1 059 kronor till potten. Potten fördelas sedan individuellt och differentierat.
1 oktober 2024 genererar varje heltidsanställd 981 kronor till potten. Här ger en särskild låglönesatsning 71 kronor extra. Potten fördelas sedan individuellt och differentierat.

Rörliga ersättningar höjs under avtalsperioden enligt märket.

Lägstalöner

Ny lägstalön för arbetstagare som fyllt 19 år per den 1 oktober 2023 blir 21 729 kr och per den 1 oktober 2024 höjs den till 22 446 kr.

Ny lägstalön för arbetstagare som bland annat har yrkesförberedande gymnasial utbildning höjs per den 1 oktober 2023 till 24 312 kr och per den 1 oktober 2024 höjs den till 25 114 kr.

Löneavtalet

Lönesamtal ska kopplas till kriterier som är gemensamt framtagna på arbetsplatsen och dokumenteras samt skrivas under av arbetstagare och arbetsgivare.

Dokumentationen från lönesamtalen ska finnas med som underlag vid förhandling. Detta gäller från och med lönerevisionen 2024.

Avtalet i sin helhet

Ditt nya avtal kommer finnas på Mina sidor inom kort. Håll utkik!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar