Avtal klart - företagsavtal med Ambius AB


2021-01-29

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med företagsavtal med Ambius AB. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Företagsavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Löneökningar

Lönerna höjs med cirka 5,75 procent över avtalsperioden. Avräkningar sker för avtalspension vid respektive lönerevisionstillfälle; 0,11 procent vid första lönerevisionen och 0,11 % vid andra lönerevisionen. 

I den första lönerevisionen räknas alla anställda med lön understigande 26 100 kronor upp, och den procentuella höjningen sker då på lön som motsvarar 26 100 kronor. 
I den andra lönerevisionen används samma tillvägagångssätt, men då är den lägsta lönenivån 26 854 kronor.

Lönerna fördelas med 50 procent individgaranti, och 50 procent fördelas individuellt och differentierat. 

  • 1 januari 2021 höjs lönerna i snitt 754 kronor.
  • 1 juni 2022 höjs lönerna i snitt med 615 kronor.

Lägstalöner

  • 1 januari 2021 höjs lägstalönerna med 2,89 procent.
  • 1 juni 2022 höjs lägstalönerna med 2,29 procent.

Åldern för avsättning av avtalspension sänks enligt följande:

  • från och med den 1 januari 2021 till 24 år 
  • från och med den 1 januari 2022 till 23 år
  • från och med den 1 januari 2023 till 22 år.

Redaktionella förändringar

Texten gällande avgång med ålderspension anpassas efter de lagförändringar som sker.

Beräkning av sjuklön

Ersätts av den överenskommelse som ingåtts med anledning av de nya karensregler som började gälla den 1 januari 2019. 

Dela sidan