Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Gröna arbetsgivare Djursjukvård

Kvinnlig djursjukskötare håller i en liten hund.
Foto: Kommunal.
2020-12-21
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare Djursjukvård. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Gröna arbetsgivare, Djursjukvård. 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023.

Löneökningar

Lönerna höjs med sammanlagt 5,4 % över avtalsperioden. Avräkningar sker för avtalspension vid respektive lönerevisionstillfälle: 0,22 % vid första lönerevisionen och 0,20 % vid andra lönerevisionen. 

  • 1 februari 2021 höjs lönerna i snitt med  765 kronor
  • 1 juli 2022 höjs lönerna i snitt med 622 kronor.

Observera att avtalet är ett rent procentavtal med individgaranti. Det vill säga, varje anställd får en löneökning på 2,78 % respektive 2,2 % på sin lön.

Lägstalöner

Lägstalöner och övriga ersättningar höjs med 4,98 % under avtalsperioden. Avtalsvärdet är 5,4 %). Löneutrymmet fördelas enligt nedan.

  • 1 februari 2021 höjs lägstalönerna med 2,78 %.
  • 1 juli 2022 höjs lägstalönerna med 2,2 %.

Övriga ersättningar och tillägg höjs med samma procentsats som lägstalönerna.

Avtalspension

Åldern för avsättning av avtalspension sänks från 25 år enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2021 till 24 år. 
  • Från och med den 1 januari 2022 till 23 år.
  • Från och med den 1 januari 2023 till 22 år.
     

Varför skiljer sig avtalen åt?