Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - banarbetare vid travbanor


2021-02-04

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteföretagen, Banarbetare vid travbanor. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.

Löneökningar travskolorna

  • Tarifferna i Lönebilaga Travskolorna har höjts med 754 kronor i den första lönerevisionen och 614 kronor i den andra lönerevisionen.
  • För 16 respektive 17-åringar höjs tarifferna med 452 kronor första lönerevisionen och 369 kronor andra lönerevisionen. 
  • För 18-åringar höjs tariffen med 679 kronor första lönerevisionen och 552 kronor andra lönerevisionen.
  • Utgående lön höjs med samma krontal som ovan.

Som fyllt 16 år

Idag: 17 063 kronor, lönerevision 1: 17 515 kronor, lönerevision 2: 17 884 kronor.

Som fyllt 17 år    

Idag: 18 243 kronor, lönerevision 1: 18 695 kr kronor, lönerevision 2: 19 064 kronor.

Som fyllt 18 år

Idag: 22 198 kronor, lönerevision 1: 22 877 kronor, lönerevision 2: 23 429 kronor.

Med 3 års yrkesvana 

Idag: 24 207 kronor, lönerevision 1: 24 961 kronor, lönerevision 2: 25 575 kronor. 

Med 5 års yrkesvana  

Idag:  24 692 kronor, lönerevision 1: 25 446 kronor, lönerevision 2: 26 060 kronor.

Övrig personal

Idag: 23 088 kronor, lönerevision 1:  23 842 kronor, lönerevision 2: 24 456 kronor.

Löneökningar banarbetare 

Den 1 Januari 2021 bildas en pott för individuell fördelning om 815 kronor för den som är heltidsanställd.

Den 1 juni 2022 bildas en pott för individuell fördelning om 664 konor för den som är heltidsanställd.

Lägstalöner

Efter lönerevision får lägsta lön inte understiga för en heltidsanställd som fyllt 20 år:

  • 1 januari 2021: 22 009 kronor
  • 1 juni 2022: 22 513 kronor

För heltidsanställd som fyllt 18 år får lägsta lön inte understiga 80 procent av ovanstående lön.

Ersättningar och tillägg

  • 1 januari 2021 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,89 procent. 
  • 1 juni 2022 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,29 procent.

Övrigt

§ 2 Anställning

Vid frånvaro under provanställningen kan arbetsgivaren och medarbetaren komma överens om en förlängning av provanställningsperioden motsvarande frånvarotiden. 

§ 3 Anställningsupphörande 

Förtydligande om arbetsgivarens uppsägningstider.

§ 8 Ledighet

Sambo tillförs som nära anhörig i mom 2, stycke 3.

Löneavtal på banarbetare med individuell och differentierad lön ett förtydligande gällande lönesättning för nyanställda medarbetare. 

Dela sidan