Avtal klart - Almega Tjänsteföretagen - Arenor, bad- och idrottsanläggningar


Nu är förhandlingarna äntligen klara! Kommunal har träffat överenskommelse med Almega Tjänsteföretagen - Arenor, bad och idrottsanläggningar.

Illustration av två papper i en pratbubbla
Foto: Kommunal

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025.

Det nya avtalet innehåller bland annat löneökningar i enlighet med märket, ett skriftlighetskrav som förbättrar ditt lönesamtal samt höjda Ob-ersättningar.

Löneökningar

 • 1 juli 2023 är potten 1 029 kronor per heltidsanställd.
 • 1 juli 2024 är potten 935 kronor per heltidsanställd.

Lägstalöner

Ny lägsta lön höjs 1 juli 2023 med 1350 kronor

 •  Lägsta lön för de som har fyllt 19 år uppgår till lägst 21 985 kr.
 • Lägsta lön som för de med adekvat gymnasieutbildning, efter genomgången utbildning, uppgår till lägst 24 317 kronor.

Ny lägsta lön höjs 1 juli 2024 med 3,3 procent

 • Lägsta lön för de som har fyllt 19 år uppgår till lägst 22 710 kr
 • Lägsta lön som för de med adekvat gymnasieutbildning, efter genomgången utbildning, uppgår till 25 119 kronor.

Löneavtalet

I löneavtalet finns nu skriftlighetskrav inskrivet (från 2025). Detta betyder att:

 • lönesamtalet ska dokumenteras skriftligen samt undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren
 • arbetstagaren delges en kopia av avtalet
 • lönesamtalet ska vara genomförd innan lokal förhandling om fördelning av potten. 

Om Kommunal framför att medlem inte haft lönesamtal har arbetsgivaren två veckor på sig att genomföra lönesamtal.   

Ersättningar och tillägg

 • OB -ersättningarna höjs med 4,1 procent från och med 1 juli 2023.
 • OB -ersättningarna höjs med 3,3 procent från och med 1 juli 2024.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar