Avtal klart - Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad


2021-01-27

Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Tjänsteförbunden serviceentreprenad. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Pratbubbla med texten Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 augusti 2023. Avtalsvärdet är 5,4 procent. Detta fördelas procentuellt 2,94 procent år ett och 2,34 procent år två.

Löneökningar

1 april 2021 höjs lönerna med ett utrymme om 704 kronor

Detta sker genom att 352 kr betalas ut till alla och 352 kr läggs i en pott och förhandlas lokalt. (Siffrorna är baserade på heltid och fördelningen sker enligt din anställningsgrad).

Om inte de lokala förhandlingarna är klara den 1 juni 2021 utgår ytterligare 176 kr generellt och arbetsgivaren lägger 176 kr. 

1 september 2022 höjs lönerna med ett utrymme om 577 kronor

Detta sker genom att 289 kronor betalas ut till alla och 288 kr lägg i en pott och förhandlas lokalt. (Siffrorna är baserade på heltid och fördelningen sker enligt din anställningsgrad).

Om inte de lokala förhandlingarna är klara den 1 november 2022 fördelas ytterligare 144 kronor generellt och arbetsgivaren lägger 144 kronor. 

Lägstalöner 

  • 1 april 2021 höjs lönerna med 704 kr.
  • 1 september 2022 höjs lönen med 577 kr.

Särskilda ersättningar

Särskilda ersättningar höjs vid revisionstillfällena med 2,94 procent respektive 2,34 procent.

Dela sidan