Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Ditt nya avtal – Almega Kompetensföretagen bemanningsavtalet

Avtal klart!
Foto: Kommunal.
2020-12-21
Kommunal har tecknat kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Kompetensföretagen, bemanningsavtalet. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Avtalet i korthet

LO:s samtliga medlemsförbund har träffat en överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Almega Kompetensföretagen, bemanningsavtalet. 

Kollektivavtalet gäller från och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

Löneökningar

  • Garantiersättningen höjs med 5,02 %, då är avdraget gjort för pensionsavsättningen på 0,38 % från och med den 1 maj 2022. 
  • Garantiersättningen är i dag 117,84 kronor för kvalificerad yrkesarbetare, och 111,44 kronor för övriga. 
  • Konsekvenshöjningen av ersättning för obekväm arbetstid höjs 1 december 2020 med   2,8 %, samt den 1 maj 2022 med 2,22 %.

Helglöneregeln i § 11 förändras för visstidsanställda till att om man haft en tidsbegränsad visstidsanställning som pågått längre än 3 månader omfattas man av helglöneregeln. 

Avtalspension SAF/LO

Avtalspension SAF/LO höjs i enlighet med överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO. Parterna är överens om att i samband med införandet av nya åldersklasser i avtalspensionssystemet och införande av månadsrapportering till Fora, gemensamt verka för att avsättning till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationen.

Arbetsgrupper

Parterna inrättar följande arbetsgrupper under avtalsperioden.

  • Arbetsgrupp avseende säkerhet och sexuella trakasserier.
  • Arbetsgrupp angående alternativregeln, för att utreda ett eventuellt borttagande av steg 2 och 3.
  • Arbetsgrupp angående införande av ett konkurrensneutralt pensionssystem, enligt överenskommelse.

Varför skiljer sig avtalen åt?