Är du en av de kvinnliga medlemmarna inom trafiken?


2016-12-14

Ta då några minuter och hjälp oss med att svara på enkäten för att förebygga hot och våld mot kvinnor på arbetsplatsen. Hot och våld ska inte ingå i någons arbetsvardag.

ETF, Europeiska Transportfederationen, organiserar de fackförbund som har medlemmar som arbetar inom transportsektorn. Kommunal är medlem i ETF, eftersom vi organiserar yrkesverksamma inom trafiken. ETF arbetar bland annat med frågan om hot och våld mot kvinnor på arbetsplatsen. För att få ett så bra underlag som möjligt till det fortsatta arbetet lanserade ETF en enkätundersökning i hela Europa den 25 nov. Om du är kvinna och arbetar inom trafiken är du välkommen att delta i enkäten. Gå in på länken och svara på frågorna, det tar bara några minuter. Enkäten är anonym och det går inte att spåra vem som svarat. Tack för att du hjälper oss!

Dela sidan