Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Telefonproblem

Kommunal Direkt - för frågor om ditt arbetsliv - går inte att nå via telefon just nu. Felsökning pågår. Du kan alltid mejla oss.
Stäng

AMPA fyller 10 år!

Margaretha Johansson, ombudsman Kommunal.
Margaretha Johansson, ombudsman Kommunal.
Foto: Kommunal
2019-12-10
Den partsgemensamma arbetsmiljökommittén AMPA fyller 10 år! Vi intervjuade Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal samt aktiv i AMPA, för att få veta mer om AMPA:s arbete och betydelse för funktionshinderområdet.

Hej Margaretha, vad är egentligen AMPA?

– AMPA står för ”Arbetsmiljönämnden för personliga assistenter” och grundades 2009. Det är ett samarbete mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationen KFO, där vi jobbar för att förbättra arbetsmiljön i branschen personlig assistans. Och det gör vi på flera olika sätt, berättar Margaretha Johansson.

– Bland annat försöker vi hitta goda exempel på hur företag inom assistansbranschen jobbar med arbetsmiljö. De goda exemplen sprider vi sedan vidare till andra företag, för att stärka och hjälpa dem i sitt arbetsmiljöarbete, säger Margaretha och fortsätter:

– AMPA bevakar också myndigheternas arbete kring personlig assistans. Vi följer till exempel upp vad Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen gör inom området, och är på dem om vi tycker att något borde utvecklas eller förtydligas.

– Sedan kartlägger vi också vilken slags forskning som finns om branschen. Även här försöker vi putta på för att få till mer forskning om personlig assistans, där vi ser att det behövs, säger Margaretha.

Vad har AMPA:s arbete gett under de här 10 åren?

– Vi har till exempel påverkat Arbetsmiljöverket när det gäller beskrivningen av personlig assistans på deras webb, så att de inte längre klumpar ihop personlig assistans med andra vård- och omsorgsområden. Det är faktiskt en egen bransch, med egna utmaningar och möjligheter, konstaterar Margaretha.

– Vi har också letat upp företag med bra exempel på hur man får till en god arbetsmiljö. Där har vi fått till väldigt bra samarbeten och hittat bra förtroendevalda att samverka med. Det finns många goda exempel från branschen, och de är viktiga att hitta och lyfta.

– Från början fanns det heller ingen forskning om personlig assistans. Där har vi legat på, så att det nu forskas en hel del på området. Det är en jätteviktig insats för att kunna kartlägga och förändra arbetsmiljön för de personliga assistenterna, menar Margaretha.

– Genom AMPA:s arbete behöver man inte längre gissa hur saker ligger till. Nu har vi fakta, vi vet hur det ser ut med arbetsmiljön. Den kunskapen har vi stor användning för, även i andra sammanhang. Till exempel i en statlig utredning om yrket personlig assistans som pågår just nu, där jag är med och lyfter viktig information som AMPA bidragit till att ta fram, berättar Margaretha.

Hur kan andra branscher göra som vill jobba på liknande sätt?

– En bra början är att lyfta arbetsmiljöfrågan med sina närmaste chefer – hur jobbar vi med dessa frågor på vår arbetsplats? Det är viktigt att man jobbar förebyggande. Prata arbetsmiljö med arbetsgivaren innan det blivit ett problem, tipsar Margaretha och förtydligar:

– Ställer man krav på chefen innan arbetsmiljön blivit ett problem, när man fortfarande är kompisar, så får man ju oftast arbetsgivaren med sig. Ett tips är att ha arbetsmiljön som en återkommande punkt på arbetsplatsträffarna – hur jobbar vi med de här bitarna kring arbetsmiljö?

– Vi i AMPA har också tagit fram checklistor för en bra arbetsmiljö. De listorna är ju en bra utgångspunkt för att arbeta med arbetsmiljön.

Hur ser AMPAS arbete ut framöver?

– Vi måste fortsätta som vi gjort, på det inslagna spåret. Vi ska vara ihärdiga och fortsätta bearbeta – precis som vi gör. Även fortsatt hålla AMPA:s arbete så bortkopplat från förhandlingsarbetet som möjligt. För arbetsmiljöarbetet fortsätter ju, oavsett om det pågår en avtalsrörelse eller inte, påpekar Margaretha.

– Att hitta och sprida goda arbetsmiljöexempel är också en viktig del. Vi ska helt enkelt fortsätta påverka, för när det kommer till kritan så är ju nästan allt arbetsmiljö, sammanfattar Margaretha.

Tack för pratstunden, Margaretha. Vi ser fram emot fler framgångar under AMPA:s kommande tio år!