Allt utgår från arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen


2020-04-28

I dag är det Internationella arbetsmiljödagen, högaktuell och värd att kämpa för eftersom ingen ska riskera att skadas eller förolyckas på jobbet. Åtminstone är det kanske det vi först tänker på. Risker, dödsfall, arbetsskador. Akuta och allvarliga händelser. Som nu när nästan allt är akut och där vi utmanas varje dag.

Internationella arbetsmiljödagen
Riskbedömningar är grunden i arbetet med arbetsmiljön. Tina Christensen om internationella arbetsmiljödagen.
Foto: Monica Brundin Danielsson

Men arbetsmiljö är så mycket mer och du som anställd har stort inflytande, ett inflytande som skyddsombudet på arbetsplatsen representerar. Och det handlar om allt. Ja faktiskt allt. I alla fall enligt oss på Kommunal.

Otrygga anställningar

 • Minskar långsiktigheten
 • Ger lägre engagemang för arbetsmiljöfrågor av rädsla att sticka ut och vara obekväm

Arbetsorganisation

 • Organisationen ska vara sådan att heltidsarbete är norm och att normen är tillsvidareanställning
 • Ingen ska behöva arbeta med omöjliga scheman och delade turer

Bemanning

 • Grundbemanningen ska alltid matcha de krav som ställs i arbetet
 • Heltidsarbete ska vara norm i alla yrken

Arbetstider och scheman

 • Arbetstiderna ska vara hållbara utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
 • Förläggning av arbetstid ska alltid bedömas mot hållbar hälsa

Hot och våld och hot om våld

 • Ingen ska utsättas för hot om våld, hot eller våld i sitt arbete
 • Arbetsskadeanmälan ska alltid göras vid händelser med hot och våld

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

 • Det ska finnas handlingsplaner för hur kränkande särbehandling ska förebyggas
 • Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är ett arbetsmiljöproblem och ska vara en självklar del i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Grunden i allt arbetsmiljöarbete är riskbedömningar. Riskbedömningar ska vara lika unika som situationen eller arbetsplatsen.

Allt arbetsmiljöarbete ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och det är skyddsombudet, som företrädare för arbetstagarna, som har uppdraget och mandatet enligt Arbetsmiljölagen att vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att ställa krav på arbetsgivarna att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagarna. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete är det arbetssätt som förhindrar olyckor och dödsfall i arbetet.

Tina Christensen, avdelningsordförande Kommunal avdelning Skåne

Dela sidan