Alla LO-förbund bakom kravet på att öka tryggheten på jobbet


2017-11-06

Idag, måndag, begär LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Samtliga LO-förbund ställer sig nu bland annat bakom kravet på att öka tryggheten på jobbet.

Idag är 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen i LO-förbunden tidsbegränsat anställda. Inom Kommunal är ungefär var tredje medlem visstidsanställd.

LO vill nu avtalsvägen få stopp på den otrygghet det innebär med allmän visstid, sms-anställningar och jobbkontrakt som bara garanterar några få timmars arbete varje månad.  LO vill också förhandla fram att arbetsgivarna tar ett större ansvar för kompetensutveckling och lärande på jobbet för alla anställda.

Kommunals ordförande Tobias Baudin medverkade vid den pressträff där LO presenterade sin förhandlingsframställan. Han lyfter särskilt fram vikten av att stärka tryggheten på arbetsmarknaden.

Daglönare hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Idag tvingas många gå med mobilen i handen, så som mössor hölls förut, i hopp om att få ett tillfälligt jobb och inkomst. Så kan vi såklart inte ha det.

- Det är en styrka att vi är så många förbund som ställer oss bakom kraven om ökad trygghet på arbetsmarknaden. Inte minst inom Kommunal är det många yrkesskickliga medlemmar som begränsas av att de inte får fäste på arbetsmarknaden. De fastnar i otrygga jobb eller ofrivilliga deltider.

- Ovissheten vingklipper deras möjlighet att planera sina liv och stör såklart yrkesutvecklingen. Men dessutom försvagar den många viktiga verksamheter, där kontinuitet bland anställda är en nyckel till kvalitet, säger Tobias Baudin.

För Kommunals del berör förslagen 20 kollektivavtal som förbundet tecknar med sex olika arbetsgivarorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Det handlar bland annat om privat vård, skola, omsorg, trafik och den gröna näringen.

Förbundets största avtalsområde, det som tecknas mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ingår alltså inte i dagens förslag, men där är flera liknande processer redan igång.

- Vår förhoppning är nu att arbetsgivarna vill diskutera de här frågorna ordentligt - hur tryggheten och möjligheten till omställning ska förbättras på arbetsmarknaden, säger Tobias Baudin.

Kategorier

Dela sidan