Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Alla engagerar sig i Surte hemtjänsts arbetsplatsklubb

Gunilla Ulander, Kommunal Ale
Gunilla Ulander, Kommunal Ale
Foto: Privat
2017-06-27
Den nya arbetsplatsklubben för Surtes hemtjänstlag har precis startat, men redan har intresset för fackligt arbete ökat stort i arbetslaget.

Gunilla Ulander är en av de drivande medlemmarna bakom den nya arbetsplatsklubben och hon har också rätt att förhandla med arbetsgivaren å medlemmarnas vägnar. Hon ser redan ett flertal frågor som de tillsammans ska driva för att påverka arbetsvillkoren så att det blir så bra som möjligt.

Ale kommun har till exempel beslutat att införa optimerad bemanning efter semestrarna, en förändring som Gunilla Ulander är väl insatt i, då hon suttit med i förberedelserna för detta. Hon ser att delar av det nya arbetssättet kommer att innebära problem för vissa av arbetslagen i kommunen. En del frågor är olösta inför införandet av optimerad bemanning, som hur personalen ska transportera sig de långa sträckor som krävs för att ta sig till en annan arbetsplats än den ordinarie. Gunilla Ulander ser det som en av klubbens första uppgifter att förhandla fram en så bra lösning som möjligt för medlemmarna och hon har flera idéer om hur det kan gå till.

Det talas också om att arbetsgivaren ska ändra arbetstiderna så att kvällspassen blir senare, något som medlemmarna i klubben är negativa till och kommer att argumentera emot.

En arbetsplatsklubb innebär at det fackliga arbetet flyttar närmare medlemmarna och fokuserar mer på det som rör just den här arbetsplatsen. I Surtes hemtjänstklubb finns 16 medlemmar, vilket är alla anställda med undantag för en person. Medlemmarna har startat en mejlgrupp där alla ska kunna kommunicera öppet och vara delaktiga i vad som sägs och vad som bestäms.

Sedan vi startade den här gruppen har alla blivit väldigt engagerade och försöker komma på våra möten,

säger Gunilla Ulander som är en rutinerad facklig företrädare. Hon har varit skyddsombud och arbetsplatsombud sedan hon började arbeta i Surtes hemtjänst. Innan dess hade hon fackliga uppdrag på sin tidigare arbetsplats. Gunilla har rätt att förhandla med arbetsgivaren om saker som rör arbetsplatsen och medlemmarna. Arbetsplatsen har fått ytterligare ett fackligt ombud, Sofia Ahrnberg, som tillsammans med Gunilla ska driva klubben.


Sektion Ale kommer att stötta klubben om det blir något svårare ärende och de ansvarar också för att skriva avtal med arbetsgivaren. Förutom det är det medlemmarna som själva driver sina fackliga frågor tillsammans i klubben. 

Sektion Ale förbereder nu fler arbetsplatsklubbar och innan året är slut kommer mellan en och tre nya klubbar att vara igång.