Viktigt att rösta i kyrkovalet

Att rösta i kyrkovalet är att ställa upp för de medlemmar i Kommunal som jobbar inom Svenska kyrkan. Det handlar om deras möjlighet att få en bättre arbetsmiljö. Exempelvis mer kompetensutveckling, bättre ledarskap och arbete mot diskriminering. Med en framgång för Socialdemokraterna i kyrkovalet ökar chanserna att det blir verklighet eftersom det finns med i deras valprogram. Vart fjärde år är det kyrkoval, nästa gång år 2025.

Bild på leende man bakom ratten i ett fordon.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar och stor betydelse för många människor i vardagen, både i glädje och i sorg. Då ska alla vara välkomna. 

Nästan 6 000 av medlemmarna i Kommunal är anställda av Svenska kyrkan. Genom valet har vi möjlighet att påverka deras arbetsvillkor.

Vilka frågor gäller det?

Socialdemokraterna arbetar också för att svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka. Det betyder kort och gott att kyrkan ska vara öppen och välkomnade för alla som söker sig dit. Vem man än är. Det handlar exempelvis om att barnverksamheten ska vara kostnadsfri, att präster ska viga samkönade par och att motstånd mot kvinnliga präster aldrig får accepteras.

Socialdemokraternas vision om en öppen folkkyrka står i skarp kontrast till de som vill att kyrkan stänger ute istället för att välkomna. De som vill att kyrkan ska göra skillnad på folk och folk. Värderingar som går tvärtemot budskapet om alla människors lika värde.

Vem får rösta i valet till Svenska kyrkan?

För att kunna rösta ska du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Alla som får rösta får ett röstkort hemskickat med information om valet. 

Förtidsröstning

Det går att förtidsrösta i hela landet. På pastorat och församlingsexpeditioner finns information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning.

Svenska kyrkan om kyrkovalet

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar