Hoppa över menyn och gå direkt till innehåller
Anpassa

Rösta i kyrkovalet

Rösta i kyrkovalet!
Rösta i kyrkovalet!
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Den 17 september är det dags att rösta i kyrkovalet. Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar och är även en stor arbetsgivare. Med din röst har du möjlighet att påverka kyrkans verksamhet och värderingar samt arbetsvillkor för nästan 6000 av medlemmarna i Kommunal.

Viktigt att rösta i kyrkovalet den 17 september

Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Svenska kyrkan har 6,1 miljoner medlemmar och stor betydelse för många människor i vardagen, både i glädje och i sorg. Då ska alla vara välkomna.

Nästan 6 000 av medlemmarna i Kommunal är anställda av Svenska kyrkan. Genom valet har vi möjlighet att påverka deras arbetsvillkor.

Vilka frågor gäller det?

Socialdemokraterna driver frågor som är viktiga för anställda inom Svenska kyrkan. Till exempel att utbilda för en bättre arbetsmiljö, erbjuda all personal kompetensutveckling och upphandla med krav på kollektivavtal. Med en framgång för Socialdemokraterna i kyrkovalet ökar möjligheten att det blir verklighet.

Socialdemokraterna arbetar också för en öppen folkkyrka. Det betyder till exempel att barnverksamheten ska vara kostnadsfri, att präster ska viga samkönade par och att motstånd mot kvinnliga präster aldrig får accepteras.

Kyrkan ska finnas till för alla som bor i församlingen. Samtidigt mobiliserar Sverigedemokraterna för att få inflytande över Svenska kyrkan, både som arbetsgivare och för att påverka de värderingar kyrkan står för.

Så röstar du i kyrkovalet

Vem får rösta i valet till Svenska kyrkan?
För att kunna rösta ska du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Alla som får rösta får ett röstkort hemskickat med information om valet.

Röstkort
Alla röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken som är din vallokal samt information om var du kan förtidsrösta.

Förtidsröstning
Det går att förtidsrösta i hela landet, 4-17 september. På pastorat och församlingsexpeditioner finns information om röstmottagningsställen, öppettider
och material för brevröstning.

Ta ställning! Använd din röst den 17 september.

Mer information hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval