Kommunals arbetstidspolitik

Arbetstider, anställningsformer och bemanning går hand i hand. Det handlar om att kunna påverka hur länge vi arbetar, när vi arbetar och under vilka villkor vi arbetar.

Tre personer i korridor pratar med varandra.
Foto: Kommunal.

Det här är vad som krävs för att välfärden ska hålla en hög kvalitet och Kommunals medlemmar kunna göra ett bra jobb:

Minimera visstidsanställningarna

Trygga anställningar ger bättre kvalitet i välfärden.

Utred vilka visstidstjänster som går att omvandla till fasta tjänster. Skapa vikariepooler med fast anställd personal för att täcka korttidsfrånvaro. Så kan också andelen timavlönade, korta anställningar på allmän visstid, minska radikalt.

I flera kollektivavtal är det numera reglerat att visstidsanställda efter tre år ska erbjudas en tillsvidareanställning. Det är en förbättring i jämförelse med Lagen om anställningsskydd (LAS).

Inför heltidsarbete som norm

Heltid som norm lägger grunden till ett jämställt arbetsliv. Med jämställdhet menas att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Så är det inte i dagsläget. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och kvinnodominerade branscher värderas fortfarande lägre än mansdominerade.

Det märks mycket tydligt i bristen på heltid inom de skattefinansierade välfärdstjänsterna. Med heltidsarbete har du bättre möjligheter att bli självförsörjande och att kunna leva på din lön, du får högre sjukpenning, föräldrapenning och pension.

Många medlemmar får höra att heltid innebär delade turer. Men arbetsgivare ska inte kunna sätta i system att bygga hela verksamheten på en, ur arbetstagares perspektiv, dålig schemaläggning. Huvudregeln ska vara att arbetstiden är sammanhållen med ett minimum av obetalda uppehåll.

Med heltidsarbete som norm ökar jämställdheten och arbetsgivarna inom välfärden blir mer attraktiva!

Minimera delade turer

En ”delad tur” är ett arbetspass som delas upp med minst ett obetalt uppehåll i arbetspasset som uppgår till mer än en normalt förekommande rast (det vill säga mer än 60 minuter). Fyra timmars uppehåll mitt på dagen är inget ovanligt.

Delade turer är ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan på medlemmarnas sociala liv och hälsa.

Följ Arbetsmiljölagens krav på att göra riskanalyser när arbetstiderna förändras. Det gäller även delade turer.

Låt proffsen vara proffs

Att kunna ta sig tid att sitta ned och prata med en gammal människa under arbetstid, att hinna reflektera och hämta andan och inte ständigt vara på språng och igång.

Kommunals medlemmar måste få direkt inflytande över sina arbeten och hur arbetet organiseras. Avskaffa detaljstyrda minut-för–minut-scheman som fragmentiserar arbetsuppgifterna och inte heller sätter brukarens behov i centrum.

Vinsterna blir flera: En betydligt bättre arbetsmiljö så att fler kvinnor orkar arbeta heltid och en förbättrad verksamhet.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar