Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap – RiB 19

Frågor och svar om avtalet för räddningstjänst i beredskap.

Varför säger Kommunal ja till avtalet?

Därför att det är ett fördelaktigt avtal för medlemmarna. Arbetet med att komma fram till det har skett i tätt samarbete med Referensgruppen för RiB som består av yrkesverksamma Ribbare från flera delar av landet. Att vi lyckas höja ett antal central ersättningar samtidigt som vi får in en del nya saker i avtalet var avgörande för att vi skulle gå med på det. De som ställer upp när Sveriges skogar brinner får nu ett rejält lyft med ersättningar långt över det vanliga på arbetsmarknaden, bland andra förbättringar i det nya avtalet finns höjd ersättning för sommarberedskap, högre ersättningar vid längre uttryckningar och en femprocentig höjning av första timmens jobb från november 2020.

Vilka har förhandlat om avtalet?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Sobona och Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision har förhandlat fram nya avtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 19.

Vad blir ersättningen i RiB 19?

Beredskap: 168 h/ 1 vecka 4587 kronor
Övning 2,5 timmar: 425,75 kronor
Larm första timmen: 298 kronor
Larm timme 2-8: 238,40 kronor
Larm från nionde timmen och framåt: 264 kronor

NYTT Extra beredskap utöver ordinarie beredskap (per vecka) tillägg med 30 % på timersättningen per vecka blir det: 5962 kronor, läs mer om detta längre ned.

Hur blir det med semesterersättning?

Den förändring som görs av semesterbestämmelsen innebär att samtliga beredskapsbrandsmän som har beredskap under sommarveckorna får en högre ersättning, från 35 % till 40 %. Vid beredskapstjänst under veckan då midsommarhelgen infaller, samt de 7 följande veckorna, totalt 8 veckor, utges ett tillägg med 40 procent av ersättningen per timme.

Går det att teckna lokala kollektivavtal?

Möjligheten att teckna lokala avtal finns. En förutsättning för att man ska kunna teckna lokala avtal är att det särskilt framgår i det centrala avtalet. Gör det inte det så kan man inte teckna lokala avtal.

Övriga nyheter i avtalet

  • Hälsoundersökningar och fysiska tester – all tid som är förknippas med att utföra dessa tester, resor till och från testet, ersätts av arbetsgivaren.
  • Extra beredskap utöver ordinarie beredskap (per vecka): 5962 kronor. Det här är en nyhet, här utges ett tillägg på 30 % på beredskapsersättningen per timme. Ökningen är 1475 kronor.
  • Den nionde timmen. Ersättningen ökar från den nionde timmen och blir nu 264 kronor per timme.

Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap – RiB 19

Ditt nya avtal 2019 SKL och Sobona Räddningtjänst i beredskap (pdf)

Dela sidan