Bokslut över 2023


Johan Ingelskog

Blogginlägg

av Johan Ingelskog

Nu är det nästan ett år sedan årets avtalsrörelse tog sin början, en avtalsrörelse som, precis som 2023, börjar lida mot sitt slut. Det är därför på sin plats att summera året som varit.

Att förhandla cirka 45 kollektivavtal under ett års tid är ingen liten sak, och framför allt inget som en person kan göra ensam. Jag vill därför börja med att rikta ett stort tack till alla er som varit med och på olika sätt bidragit i årets avtalsrörelse. Utan er hade det inte varit möjligt!

Årets avtalsrörelse visste vi skulle vara tuff. När jag skrev på den här bloggen i början av februari hade vi en inflation som låg på drygt 10 procent. Vintern hade för många medlemmar varit ekonomiskt tuff, med framför allt skyhöga elräkningar. Det var därför inte konstigt att många hade höga förväntningar på löneökningar i paritet med prisökningarna.

Att som fackförbund i det läget gå ut och bara kräva kompensation för halva prisökningarna är inte ett lätt beslut att ta. Samtidigt måste många medlemmars berättigade krav på kompensation för prisökningarna ställas mot risken att löneökningarna driver på inflationen, något som riskerar att förvärra situationen för de med allra lägsta inkomsterna.

Att det skulle bli en lätt avtalsrörelse hade vi inga illusioner om, men att det skulle vara ett så kompakt motstånd från arbetsgivarsidan hade vi nog inte förväntat oss ens i våra vildaste fantasier.

För att Kommunal skulle kunna gå med på en lägre löneökningstakt krävde vi tillsammans med de andra förbunden i LO-samordningen en solidarisk omfördelning i årets avtalsrörelse. Det vill säga att en större del av löneutrymmet omfördelades till de med de lägsta lönerna; dels genom en extra höjning av lägstalönerna, dels via en låglönesatsning.

Att det skulle bli en lätt avtalsrörelse hade vi inga illusioner om, men att det skulle vara ett så kompakt motstånd från arbetsgivarsidan hade vi nog inte förväntat oss ens i våra vildaste fantasier. Totalt tvingades Kommunal lägga fem varsel, delta i fyra medlingar och LO har inom ramen för samordningen aktiverat sympativarsel två gånger för att få igenom satsningarna på de allra lägst avlönade på svensk arbetsmarknad.

En avtalsrörelse handlar dock inte bara om att få igenom förbättringar, lika viktigt är det att hålla stången mot alla försämringar som våra motparter vill genomföra. Den här avtalsrörelsen var inget undantag.

Av särskilt intresse för våra motparter har olika försämringar av anställningstryggheten varit. Bisyssloanställning, pensionärsanställning, profilpraktikanställning, aspirantanställning är bara några exempel på nya anställningsformer som arbetsgivarsidan velat införa. Detta på grund av att nya LAS, med förbättrade regler för tidsbegränsat anställda, fått genomslag på så gott som alla avtalsområden.

En avtalsrörelse handlar dock inte bara om att få igenom förbättringar, lika viktigt är det att hålla stången mot alla försämringar som våra motparter vill genomföra.

Ett annat genomgående tema i arbetsgivarorganisationernas yrkanden har varit frågan om makt. Det har handlat om att öka arbetsgivarens makt över arbetstidsförläggningen, att ta bort fackets förhandlingsrätt vid lönerevisioner samt att ta bort det centralt framförhandlade löneutrymmet. Med sådana yrkanden säger det sig själv att vi står långt ifrån våra motparter. 

Även om det sitter i den fackliga ryggmärgen att alltid vilja mer är det viktigt att komma ihåg att förbundet har åstadkommit mycket den här avtalsrörelsen och flyttat fram sina positioner på de flesta avtalsområden. När nu denna avtalsrörelse snart läggs till handlingarna ska därför medlemmarna i Kommunal vara stolta men inte nöjda.

Nu kommer snart en efterlängtad och välbehövlig julledighet under vilken vi kan samla nya krafter samt framåt mot ett händelserikt 2024 som bland annat innehåller en avtalsrörelse med vår största motpart SKR.

God jul och gott nytt år!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar