Nu är det upp till regeringen att visa att de tar omställningsstudiestödet på allvar


Barbro Andersson

Blogginlägg

av Barbro Andersson

Om några dagar öppnar nästa ansökningsperiod för det nya omställningsstudiestödet och jag vill passa på att uppmuntra alla medlemmar som är intresserade av vidareutbildning och kompetensutveckling att ta chansen att söka. En nyhet i år är att fler har rätt till utbildning, inte minst visstidsanställda som nu kan ha rätt att få stöd.

Stödet togs fram inom ramen för LAS-förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter och regeringen. Med förändringen av lagen om anställningsskydd gavs också en unik möjlighet för redan yrkesverksamma att plugga vidare med ekonomiskt stöd. Genom kompetensutveckling kan vi stärka vår position arbetstagare att få tryggare jobb. 

Under det första året har stödet präglats av många problem, inte minst extremt långa handläggningstider. Här måste regeringen ta sitt ansvar.

För dig som ännu inte har koll på hur omställningsstudiestödet funkar så riktar det sig till dig som har ett jobb och vill vidareutbilda dig eller byta yrke. I stödet ingår även karriärs- och studievägledning. Krav är att du ska vara mellan 27 och 62 år med minst åtta års anställning. Här hittar du en viktig checklista om hur du ansöker och en instruktionsfilm från CSN. Du kan även läsa mycket mer om omställningsstudiestödet här på kommunal.se.

Om du redan vet vad vill studera - häng på låset och skicka in din ansökan direkt!

Om du inte har bestämt dig och skulle vilja få stöd med din karriär- och yrkesutveckling kan du kontakta din omställningsorganisation för att boka en personlig rådgivning. De kan också hjälpa dig att avgöra vilka studieval som stämmer överens med kraven i regelverket. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal är det myndigheten Kammarkollegiet som kan ge vägledning och stöd.

Funderar du på att vidareutbilda dig eller byta yrke, så tveka inte att ta chansen och ansöka om det nya omställningsstudiestödet.

Jag vill också passa på att rikta ett varningens finger till politiken. Under det första året har stödet präglats av många problem, inte minst extremt långa handläggningstider. Här måste regeringen ta sitt ansvar. Omställningsstudiestödet är en central del av den trepartsöverenskommelse som gjordes mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Vi har gått med på förändringar i lagen om anställningsskydd i utbyte mot förstärkta möjligheter till utbildning och kompetensutveckling genom arbetslivet. Givetvis måste regeringen nu hålla den överenskommelse som gjorts, för att acceptansen för förändringarna i anställningsskyddet ska finnas kvar. 

Det är viktigt att vi kommunalare kan söka stödet utan oro för att få besked i tid. Funderar du på att vidareutbilda dig eller byta yrke, så tveka inte att ta chansen och ansöka om det nya omställningsstudiestödet. För det är just till dig som omställningsstudiestödet riktar sig till. För att du ska få mer eller annan kompetens och för att vi tillsammans tar ansvar för en välfärd i världsklass.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar