Avtal klart - Vårdföretagarna vård och behandling samt omsorg - bransch E


2021-01-14

Kommunal har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna för vård och behandling samt omsorg (bransch E). Avtalet innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och 29 månader framåt. Kommunal har fått igenom villkorsförbättringar och även lyckats att stoppa flera villkorsförsämringar som motparten ville skriva in i avtalet.

Avtal klart!
Foto: Kommunal.

Det nya avtalen innebär att löneökningar i nivåer med normeringen inklusive en satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 och till och med 31 maj 2023, det vill säga 29 månader. Kommunal har fått igenom förbättringar i villkoren och även lyckats att stoppa flera försämringar som motparten ville skriva in i avtalet.  

Hur stora blir löneökningarna? 

1 januari 2021. Ett löneutrymme om totalt 800 kronor varav 60 kronor är reserverade för yrkesutbildningssatsning. 

1 juni 2022. Ett löneutrymme om totalt 660 kronor varav 50 kronor är reserverade för yrkesutbildningssatsning. 

Vilka är de viktigaste förändringarna i det nya avtalet? (bransch E)

  • Förbättringar av jouren: I huvudsak ska jourpassen förläggas i samband med ett ordinarie arbetspass. Det innebär att arbetsgivaren inte längre kan schemalägga dig enbart på jour utan att det föregås eller efterföljs av ett arbetspass. Det är ett steg i rätt riktning när det gäller jourtjänstgöring.
  • Undantag för medlemmar med färre än fyra medlemmar tas bort: I det tidigare avtalet var arbetsgivaren inte skyldig att fördela hela lönepotten om man var färre än fyra medlemmar på en arbetsplats. I det nya avtalet måste arbetsgivaren fördela hela lönepotten bland medlemmarna. Detta har en stor betydelse främst på arbetsplatser som till exempel vårdcentraler som ofta har några få anställda inom Kommunals avtalsområde. 
  • Krav på arbetsgivaren att vara tydlig kring ersättningar: Ett problem som finns på avtalsområdet är att chefer ingår individuella överenskommelser med medarbetare. Ofta handlar det om att chefer inte alltid informerar om mer- och övertidsersättningar på arbetsplatsen utan formulerar sig i stil med “Här jobbar vi timme mot timme” om man väljer att jobba över. I de nya avtalet förbinder man sig till att informera om vilka ersättningar som finns att ta ställning till på kollektivavtalet om man skriver på en individuell överenskommelse. 

Kontakta gärna din sektion om din arbetsgivare vill skriva en individuell överenskommelse med dig så att du inte missar någon ersättning. 

Avtalet gäller från den 1 januari 2121 till 31 maj 2023. 

Har det blivit förändring i storhelgstillägget för pingsten?

Ja det har det. Pingsten räknas inte längre som en storhelg. Istället har storhelgs-OB höjs mer än "märket" på de kvarvarande storhelgerna, det vill säga jul, nyår och midsommar. Det innebär att pingsten har OB-tillägg som en vanlig helg och att övriga storhelger har fått en extra höjning.

Kommunals bedömning är att medlemmarna kommer tjäna på denna lösning ekonomiskt långsiktigt. Att pingsten varit en storhelg ligger kvar sedan Annandag pingst var en röd dag, något som togs bort när 6 juni infördes som röd dag. 

Förändras lägstalönerna i avtalet? 

Lägstalönerna höjs med totalt 5,4 % under avtalsperioden, höjningen sker vid två olika tillfällen.

  • 19 479 kr/ månaden från 1 januari 2021. 
  • 19 947 kr från den 1 december 2022. 

Observera att lägstalönen är det lägsta som ett företag får betala dig i lön. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar att företagen betalar dig mer. Ta gärna hjälp av Kommunal lokalt innan du ska löneförhandla. Lägstalönen användas i undantagsfall. 

Vad händer med OB-tillägget och övriga ersättningar? 

Alla olika Ob-tilläggen kommer att höjas med 5,4% under avtalsperioden, höjningen sker vid två olika tillfällen, 1 januari 2021 och 1 juni 2022. Observera att du ska få retroaktivt på ob-tilläggen från den 1 januari 2021. 

Storhelgs-OB (A) höjs ytterligare, tidigare var det 103,60 kr/timmen. Från den 1 januari 2021 är storhelg-OB 112,90 kr /timmen och från den 1 juni 2022 är storhelgs-OB 115,60 kr/timme. 

Fler frågor och svar om avblåsta varslet med Vårdföretagarna bransch E och F

Avtal klart - Vårdföretagarna vård och behandling samt omsorg - bransch E

Mitt nya avtal - Vårdföretagarna bransch E (pdf)

Dela sidan