Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

You are here

Vad innebär karensavdraget för mig?

Den 1 januari 2019 avskaffades karensdagen och ersattes med ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön du får vid en sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Syftet med införandet av karensavdrag var i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag ska avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Detta har innerburit stora förbättringar för dem som jobbar långa pass. 

  • Karensdagen innebar att lön dras av för den första dagen i en sjukdomsperiod.
  • Karensavdraget ger lika stort avdrag procentuellt för alla, 20 procent av den sjuklön du får vid en sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.
  • Mest fördelaktig är förändringen för de som jobbar oregelbundna tider och ibland har långa pass i sitt schema.
  • För den som jobbar kontorstid måndag-fredag innebär förändringen i de flesta fall ingen skillnad mot i dag.

Läs mer om vad som gäller för dig

 

Varför gjordes denna lagändring?

En karensdag kunde bli hur kort eller lång som helst.

Exempel:

Om du som arbetstagare blir sjuk och går hem klockan 16 får du endast en timmes karens om arbetsdagen slutar klockan 17. Samtidigt kan någon med flera anställningar få en karensdag hos varje arbetsgivare, till exempel måndag 8 timmar hos arbetsgivare A och tisdag 8 timmar hos arbetsgivare B. Tanken när regeln om karensdag infördes var faktiskt att en karensdag skulle vara en arbetsdag lång.

Systemet med karensdag kunde alltså slå hårt för den som arbetar väldigt långa dagar under en koncentrerad tid eller har väldigt många olika arbetsgivare.

Nu gäller ett neutralt karensavdrag för att motverka den orättvisa som kunde uppstå beroende på vilken dag sjukdomsperioden börjar och längden av det arbetspass den dagen du blir sjuk. Tanken är att avdraget blir detsamma oavsett hur långt ditt arbetspass är den aktuella dagen samt vilken tid på dagen sjukanmälan sker.

Eftersom karensavdraget utgör ett avdrag på sjuklön kan karensavdraget aldrig bli högre än vad sjuklönen skulle ha blivit. Om du går hem när det återstår fyra timmar av arbetspasset och sen återgår i arbete nästa dag, blir karensavdraget fyra timmar. Denna ändring har innerburit att stora förbättringar för flera av Kommunals yrkesgrupper som arbetar långa pass. Om du som arbetstagare blir sjuk under ett fjorton timmar långt arbetspass får du sjuklön på den delen som överskjuter karensavdraget och inte avdrag för hela dagen som det har varit tidigare.

Vad innebär karensavdraget för mig?

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal så kan du läsa mer här om vad som gäller för dig när du blir sjuk. Hur karensavdraget beräknas i detalj finns nämligen reglerat i ditt kollektivavtal.

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig kan du ta reda på det genom att ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00 eller logga in med BankId på Mina sidor.

Det här gäller FÖR dig

 

 

När började karensavdraget att gälla?

De nya bestämmelserna började att gälla den 1 januari 2019. Sjukperioder som påbörjades tidigare än det datumet ska behandlas enligt de äldre bestämmelserna.

Vad är sjuklön och hur fungerar den?

När du som arbetstagare blir sjuk har du rätt till sjuklön av din arbetsgivare under de första 14 dagarna av sjukperioden. Sjuklönen är 80 procent av den lön och de förmåner som du går miste om på grund av sjukfrånvaro. Med de nya reglerna om ett karensavdrag så blir det ett lika stort avdrag procentuellt för alla, 20 procent av den sjuklön du får vid en sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.