Vad innebär karensavdraget för mig?

Karensavdrag

Karensavdrag är ett engångsavdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget infördes den 1 januari 2019 och ersatt det som tidigare kallades karensdag. Syftet med ändringen var att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. 

Är du anställd? 

Om du är anställd i minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har du normalt rätt till sjuklön från din arbetsgivare under de första 14 dagarna i din sjukperiod. 

Sjuklönen är 80 procent av den lön och de förmåner som du går miste om på grund av sjukfrånvaro. 

Din arbetsgivare gör ett karensavdrag på din sjuklön för den första dagen i din sjukperiod. Karensavdraget är alltid 20 procent av den sjuklön som du beräknas få en genomsnittlig vecka. 

Om du varit sjuk mer än 10 gånger under ett år så slipper du karensavdrag. Det kallas allmänt högriskskydd och innebär att arbetsgivaren betalar ut sjuklön från första dagen när du är sjuk. 

Hur beräknas karensavdraget för mig?

Hur karensavdraget beräknas i detalj finns reglerat i ditt kollektivavtal. Prata med din arbetsgivare eller kontakta din sektion om du vill veta mer om vad som gäller för just dig. 

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig kan du ta reda på det genom att ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00 eller logga in med bank-id på Mina sidor.

Har du fått karensavdrag på din sjuklön under perioden 11 mars 2020 – 30 september 2021?  

Regeringen har med anledning av coronapandemin beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021. Detta innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens hos Försäkringskassan, om din arbetsgivare har gjort karensavdrag på din sjuklön under perioden 11 mars 2020 – 30 september 2021.

För att du ska ha rätt till ersättning ska din ansökan om karens komma in till Försäkringskassan senast den 31 december 2021. Du ansöker om ersättning för karens på Försäkringskassans webbplats.

Ersättning betalas ut med ett schablonbelopp på:

  • 700 kr före skatt (gäller karensavdrag från den 11 mars 2020) 
  • 804 kr före skatt (gäller karensavdrag från den 1 juni 2020)
  • 810 kr före skatt ( gäller karensavdrag från den 1 januari 2020) 

Lägg märke till att du som har flera arbetsgivare som har gjort karensavdrag inom 5 kalenderdagar i en sjukperiod bara har rätt till ersättning för det första karensavdraget. 

OBS! Regeringen har föreslagit att ersättning för karens återinförs för anställda på grund av den ökade smittspridningen i samhället och för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. Åtgärden kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet. När det finns ett beslut från riksdagen och regeringen kommer man att kunna ansöka om ersättning i efterhand.

Eftersom det inte finns något beslut än, så gäller nuvarande regler, se information ovan. 

Är du behovsanställd utan rätt till sjuklön? 

Du kan få sjukpenning från Försäkringskassan redan från början av din sjukperiod. Försäkringskassan gör karensavdrag från din sjukpenning.  
Karensavdraget är 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.  

OBS! Regeringen har med anledning av coronapandemin beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021.  Detta innebär att Försäkringskassan till och med den 30 september 2021 betalar ut sjukpenning utan att göra karensavdrag.

Är du arbetslös, ledig med föräldrapenning eller graviditetspenning? 

Du kan få sjukpenning från Försäkringskassan redan från början av din sjukperiod. Försäkringskassan gör karensavdrag som motsvarar en hel dag med sjukpenning. 

OBS! Regeringen har med anledning av coronapandemin beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021.  Detta innebär att Försäkringskassan till och med den 30 september 2021 betalar ut sjukpenning utan att göra karensavdrag.

Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska sjukskriva dig från jobbet. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar