Kan min chef begära förstadagsintyg?

När det finns särskilda skäl, till exempel vid mycket sjukfrånvaro, har arbetsgivaren rätt att begära sjukintyg från första dagen. Överenskommelsen om förstadagsintyg ska vara skriftlig och gälla under en begränsad period. 

Har du ytterligare funderingar kan du ta kontakt med det lokala facket, sektionen, eller Kommunal Direkt.

Kategorier

Dela sidan