Foto: Phia Bergdahl

Utan dig, ingen skola!

Bli medlem och förändra skolan

Du som jobbar i skolan har en otroligt viktig roll för att skapa trygghet, arbetsro och förutsättningar för lärande. Du är ett stöd för de elever som behöver det, du ser till att eleverna trivs och mår bra och att de har meningsfulla aktiviteter utanför skoltid. För att kunna göra ditt jobb på allra bästa sätt behöver du rätt arbetsvillkor: mer anställningstrygghet, tydligare yrkesroll och bättre arbetsmiljö. Som medlem i Kommunal har du alltid styrkan av många bakom dig för att kunna förändra din vardag i rätt riktning.

Bland de yrkesgrupper som jobbar inom skolan kan elevassistenter, fritidsledare, lärarassistenter, barnskötare, lokalvårdare, kockar, måltidspersonal och vaktmästare vara medlemmar i Kommunal.

Få koll, trygghet och utveckling - bli medlem i Kommunal

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar.

Så vill Kommunal förändra i skolan

Kommunal kan se att det finns stora utmaningar för yrkesgrupperna i skolan och att det krävs förändringsarbete på många olika nivåer. Vi vill se förändringar inom fyra områden:

Yrkesstatus och lön

Om du har en tydlig yrkesroll och en hög yrkesstatus kommer arbetsmiljön och lönen att utvecklas i samma riktning. Kommunal har startat ett utvecklingsarbete för att förtydliga yrkesrollerna och höja yrkesstatusen genom att stärka kopplingen mellan arbetsuppgifter, yrkestitel och utbildning. 

Utbildning

En utbildning för att arbeta med barn och unga är avgörande för att på bästa sätt kunna bemöta eleverna utifrån deras olika förutsättningar och behov. Tyvärr är det allt för få som har rätt utbildning. Kommunal påverkar politiker för att alla ska erbjudas utbildning, att utbildningarna ska vara enhetliga över hela landet och för att alla som arbetar i skolan ska få utvecklas i sitt yrke.

Arbetstid

Om du får trygghet och förutsägbarhet i din anställning blir också eleverna tryggare.  I flera kollektivavtal som Kommunal förhandlat fram är heltidsarbete norm. Kommunal jobbar också för tillsvidareanställningar. Kommunal stöttar dig och dina kollegor när ni driver era egna frågor om till exempel scheman, samverkan och inflytande i arbetslaget. 

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du hålla dig frisk. Det kräver god bemanning, kontinuitet och samverkan i arbetslaget. Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret, och skyddsombuden har en nyckelroll i att ställa krav på arbetsgivaren. Kommunal utbildar och stöttar
skyddsombuden, och hjälper till att driva förändringsarbetet.

Värvningsmaterial

Som del av skolkampanjen har vi skapat lättillgängligt stöd för att dra igång samtalen på skolan. En hel del av materialet kan du titta på och lyssna till i din mobil när du är på språng:

Nu finns tre poddar att ta del av:
Gift Blessing, elevassistent
Numan Aras, elevassistent
Frida Kindeland, heltidsmentor

Kommunals rapport Trygghetsskaparna som du kan ladda ner och läsa.

Filmen Stöd för arbetsplatsbesök i skolan

Dela sidan