Gör plats för proffsen – en annan hemtjänst är möjlig


2015-05-25

Inom hemtjänsten leder New Public Management till att det rationellt ekonomiska tränger undan det omsorgsrationella – vilket leder till sämre omsorg. Bland Kommunals medlemmar inom hemtjänsten uppger 61 procent att detaljstyrningen ökat, och 48 procent menar att deras inflytande över planeringen av vården och omsorgen har minskat. Kommunals nya rapport ”Plats för proffsen – ett alternativ till New Public Management i hemtjänsten” visar att en annan styrning, en bättre hemtjänst, är möjlig.

I rapporten uppger 79 procent av medlemmarna att de arbetar efter en detaljplanering där varje hjälpinsats är minutsatt. Detaljplaneringen försvårar för ett professionellt omsorgsarbete. Undersökningen visar att 47 procent av de som har minutsatta arbetsplaneringar dagligen, helt eller delvis, inte hinner utföra hjälpinsatsen hos de äldre.

- Styrningsmodellen New Public Management har ökat avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal, och bidragit till ökad detaljreglering. Det är så långt ifrån värdig välfärd man kan komma, både för de äldre och för de anställda, säger Annelie Nordström, ordförande Kommunal.

- Medlemmarna måste få tillbaka sin yrkesstolthet. Här krävs en modell som ger förutsättningar för personalen att utifrån sina yrkeskunskaper arbeta omsorgsrationellt, och som möjliggör en helhetssyn på den äldres behov. Vi på Kommunal är glada över att idag kunna presentera en sådan modell, en styrning som gör plats för proffsen, avslutar Annelie Nordström.

Ett urval av rapportens förbättringsförslag:

  • Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom att äldre ges ett större inflytande över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras. För att skapa det handlingsutrymmet måste vård- och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, kontinuiteten måste vara hög och därtill ska det finnas utrymme för flexibilitet.
  • Den äldre, bör få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad äldre bör få hjälp med.
  • Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser. Hemtjänst och hemsjukvård behöver integreras för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Dela sidan