Studieledighet

Du behöver inte säga upp dig från arbetet om du ska börja studera. Studieledighetslagen ger goda möjligheter att vara tjänstledig för studier.

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt nuvarande arbete eller yrke.

Ledighet för studier

Krav för att få tjänstledigt för studier:

  • Du ska ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
  • Men om utbildningen till största del gäller fackliga frågor har du rätt till ledighet även som du inte har varit anställd så länge.
  • Du måste lämna en ansöka om ledighet för studier till din arbetsgivare. Gör det så snart du vet att du vill studera. Du ska inte vänta tills du fått ett antagningsbesked från en utbildning som du sökt. I ansökan om ledighet kan du skriva att den bara gäller om du kommer in på den utbildning du söker. 
  • Arbetsgivaren får inte neka dig att vara ledig för studier. Men arbetsgivaren har enligt lagen rätt att skjuta upp din ledighet för studier i max sex månader. Det är bra att ge arbetsgivaren god tid att förbereda din ledighet. Då ökar chanserna att arbetsgivaren säger ja till ledigheten och du slipper skjuta upp dina studier.
  • Om arbetsgivaren säger nej till ledighet för studier måste den även tala om det för Kommunal. Arbetsgivaren måste förklara för dig och Kommunal varför den vill skjuta upp din ledighet. Om du nekas ledighet har Kommunal en vecka på sig att begära förhandling om det med arbetsgivaren.
  • Om du är tjänstledig på deltid för studier så ska du informera din arbetsgivare kring vilka dagar du behöver vara ledig. Studieledighetslagen ger dock ingen rätt för arbetstagaren att fördela timmarna särskilt, men du har rätt till ledighet för deltidsstudier. Rätten omfattar den tid du behöver för studierna. Du är arbetsskyldig under den tid du inte studerar vid deltidsstudier. Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare kring din ledighet så kan du vända dig till din sektion, Kommunal på lokal nivå som kan hjälpa dig vidare.

Börja arbeta igen efter ledighet för studier

Du får avbryta studieledigheten och börja arbeta igen.

  • I så fall måste du meddela det till din arbetsgivare 14 dagar i förväg.
  • Om du varit ledig längre än ett år måste du säga till en månad i förväg.
  • Om du bara är ledig för studier under en vecka får du avbryta och börja arbeta direkt.
  • När du börjar arbeta igen har du rätt till likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor.

När du är tjänstledig för studier har du inte rätt att få arbeta hos din arbetsgivare på lovdagar. Men om du och arbetsgivaren kommer överens om det så är det ok!

Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt om du har frågor om ledighet för studier!

Här kan du läsa Studieledighetslagen.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar