Diskriminering

Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Som medlem i Kommunal kan du få hjälp och stöd om du upplever dig diskriminerad av en arbetsgivare eller på din arbetsplats.

Alla medlemmar kan bidra till att förebygga diskriminering genom att: 

 • skaffa sig kunskap om vad som är diskriminering och
 • reagera snabbt vid misstanke om diskriminering på arbetsplatsen.

Kommunals fackliga företrädare arbetar också mot diskriminering inom ramen för arbetsmiljöarbetet hos arbetsgivarna. 

Vad är diskriminering?

Med diskriminering menas att en person eller grupp av personer behandlas sämre än någon annan person i en jämförbar situation. I diskrimineringslagen finns sju grunder för diskriminering:

 • Kön. Exempel på diskriminering på grund av kön:
  - Du blir nekad vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter.
  - Vissa regler och rutiner som påstås vara neutrala men missgynnar antingen män eller kvinnor.
  - Du blir uppsagd eller missar en löneförhöjning på grund av graviditet eller föräldraledighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck. Exempel på diskriminering:
  - Du får inte använda en toalett eller ett omklädningsrum för att du avviker från könsnormen.
  - Du blir kränkt eller trakasserad av en kollega på grund av din klädstil kopplat till ditt könsuttryck. 
 • Etnisk tillhörighet. Exempel på diskriminering:
  - Du blir inte kallad till en intervju eller du blir bortvald i en rekryteringsprocess på grund av ditt namn. 
  - Någon säger nedlåtande ord eller kommentarer med koppling till din etnicitet eller hudfärg.
 • Religion eller annan trosuppfattning. Exempel på diskriminering:
  - Du är inte välkommen in på en frisersalong eller en butik, för att du har en religiös symbol på dig.
  - Du får inte en anställning för att du tillhör en viss religion.
  - Att en klädkod eller uniform på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl, inte går att kombinera med din religösa symbol eller klädsel.
 • Funktionsnedsättning. Exempel på diskriminering:
  - En arbetsgivare använder inte mikrofon eller hörselslinga, trots att en anställd med nedsatt hörsel påtalat behovet av detta.
  - Du blir uppsagd av skäl som har samband med din funktionsnedsättning. 
 • Sexuell läggning. Exempel på diskriminering:
  - Du blir ombedd att lämna en restaurang för att du pussar din partner som är av samma kön.
  - Du får höra nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring din sexuella läggning.
 • Ålder. Exempel på diskriminering:
  - Du blir intekallad till en intervju på grund av din ålder, trots att du har högre meriter än andra.
  - Du får höra nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen med koppling till ålder.

Att bli missgynnad i samband med föräldraledighet kan vara diskriminering och ska också anmälas. 

Arbetsgivaren har skyldighet att arbeta förebyggande med främjande arbete för att förhindra att diskriminering uppstår på arbetsplatsen. Alla arbetsgivare måste då bland annat ha riktlinjer och rutiner för att förhindra att trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier förekommer på arbetsplatsen.

Att ta fram jämställdhetsplaner och göra lönekartläggningar är exempel på sådant arbete. Saknas det jämställdhetsplan hos din arbetsgivare är det alltså dags att säga ifrån! Det här förebyggande och främjande arbetet ska arbetsgivaren göra i samverkan med sina anställda, tillsammans med facket.

Två typer av diskriminering

 1. Direkt diskriminering: någon person blir sämre behandlad än någon annan, på grund av en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna.
 2. Indirekt diskriminering: bestämmelser, regler och kriterier som framstår som rättvisa, men som särskilt missgynnar personer med till exempel ett visst kön eller någon annan av diskrimineringsgrunderna.

Hur kan jag undvika att diskriminera?

Tänk alltid på hur du själv uppträder och hur det du säger uppfattas av andra människor.

 • Finns det ett öppet klimat på arbetsplatsen där människor mår bra och får vara sig själva?
 • Hur ser skämt, jargong och kommentar ut som förekommer på arbetsplatsen? Är de nedlåtande eller diskriminerande?
 • Bemöter du dina arbetskamrater på olika sätt? Vad beror det i så fall på? 

Arbetet med att bygga ett öppet arbetsklimat där alla individer är inkluderade och respekterade är ett viktigt fackligt arbetsmiljöarbete. Du kan göra stor skillnad i vardagen på jobbet.

I förhandlingar, i tvister och på arbetsplatser är facket en viktig aktör i kampen mot diskriminering och för likvärdiga villkor, arbetsförhållande och löner. Rättvisa är, och kommer alltid vara, en facklig kärnfråga.

Vill du anmäla diskriminering?

Du som är medlem i Kommunal och har blivit diskriminerad på din arbetsplats ska vända dig till ditt arbetsplatsombud eller skyddsombud på din arbetsplats eller till din sektion i Kommunal för att få hjälp.

Om du väljer att anmäla direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer DO att skicka din anmälan till Kommunal och avsluta ärendet. Det beror på att fackförbunden har förtur att företräda (vara ombud för) sina medlemmar när det gäller diskriminering.

Om Kommunal av någon anledning inte företräder dig kan du göra en ny anmälan till DO.

Kategorier

Dela sidan