Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Pension

Pension
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Alla år som du arbetar bygger på din framtida pension. Därför får du mer i pension om du arbetar längre.

Många av Kommunals medlemmar varken kan, vill eller orkar arbeta till 67 år eller ännu längre.

Du får börja ta ut pension från 61 år (62 år för dig som är född senare än 1958), men har rätt att arbeta fram till 67 år. Om du och din arbetsgivare är överens om det kan du få arbeta ännu längre. 

Problem med arbetsgivaren när det gäller pensionen?

Din sektion eller Kommunal Direkt kan ge stöd och svara på dina frågor.

Vad händer med mitt medlemskap i Kommunal vid pensionen?

Du får ett brev från Kommunal en månad innan du fyller 65 år. Går du i pension tidigare eller senare än det, så kan du begära utträde då istället. Här kan du läsa mer om det.

När du blir pensionär kan du bli medlem i Svenska KommunalPensionärernas Förbund, SKPF. Då kan du bland annat behålla medlemsförsäkringarna i Folksam, få olika medlemsförmåner och delta i lokala aktiviteter.

Din pension består av flera olika delar

Den allmänna pensionen baseras på din lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till en viss nivå. Deltidsarbete ger lägre pension eftersom det ger en lägre pensionsgrundande inkomst.

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjukersättning och föräldrapenning är också pensionsgrundande inkomst.

Den som har låg inkomst eller ingen alls kan få annat ekonomiskt stöd för att klara sig. Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension.

Den allmänna pensionen består av tre delar:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Garantipension för vissa.

En gång om året kommer ett orange kuvert till dig med posten. I det kan du se hur mycket du har sparat till din allmänna pension. Varje år som du arbetat och betalat skatt i Sverige ger pensionspengar när du blir pensionär.

Får du tjänstepension?

Arbetsgivare som har kollektivavtal med Kommunal ska varje månad spara en bestämd summa till din tjänstepension. Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal kan den istället ha en annan tjänstepensionslösning för dig, eller i värsta fall ingen alls. Fråga chefen eller personalavdelningen om du är osäker! Sektionen kan hjälpa dig om något är oklart.

Privat sparande till pension

Den som har råd kan spara på egen hand till sin pension.

pensionsmyndigheten.se finns mycket att läsa om hur pensionen fungerar.

Kategorier

Pension