Kommunal tecknar nytt avtal med Ambius AB


Kommunal har träffat en överenskommelse med Ambius AB om nytt företagsavtal. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2025.

Avtal klart
Foto: Kommunal

Kollektivavtalet avser en avtalsperiod om 24 månader och gäller from 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025. Löneökningarna följer märket på svensk arbetsmarknad. 

Lön

Lönesättningsutrymmet är totalt 7,4 procent under avtalsperioden. 

Löneökningsbestämmelser/låglönesatsning

Lokala förhandlingar upptas angående en lönepott om:

 • 4,1 procent den 1 juni 2023 
 • 3,3 procent den 1 juni 2024 och att den lägsta månadslönen som används vid beräkningen år 2024 ska vara 28 211 kronor. 

Lönepotten beräknas på medellönen på företaget dagen före lönerevisionsdatumet. 

Individgaranti

 • Lägsta löneökning 2023 är garanterad med 2,05 procent.
 • Lägsta löneökning 2024 är garanterad med 1,65 procent.

Lägstalöner

 • Lägstalön 2023 höjs med 1350 kronor.
 • Lägstalön 2024 höjs med 3,3 procent.

 • Lägstalön nivå 1,2,3 - 2023 höjs med 1350 kronor.
 • Lägstalön nivå 1,2,3 - 2024 höjs med 3,3 procent.

Ersättningar

 • Ob höjs i alla steg 2023 med 4,1 procent.       
 • Ob höjs i alla steg 2024 med 3,3 procent.

 • Övriga ersättningar höjs 2023 med 4,1 procent.
 • Övriga ersättningar höjs 2023 med 3,3 procent.

Graviditetspenning – Uppsägningstid

Om en arbetstagare som uppbär hel graviditetspenning efter beslut från Försäkringskassan sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningen löpa:

 • När arbetstagaren helt eller delvis återupptar sitt arbete, eller
 • när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt det beslut om graviditetspenning som gäller när uppsägningen sker.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar