Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Nystart för Kommunal

Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin.
Tobias Baudin valdes till förbundsordförande på kongressen. Han vill se till att Kommunal får en ordentlig nystart.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kommunals förbundsstyrelse
På kongressen valdes en ny förbundsstyrelse för Kommunal. De ska leda förbundet under de kommande tre åren.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Kommunals förbundsledning
Kongressen valde en ny ledning som tar täten i förändringsarbetet. Fr v Tobias Baudin, förbundsordförande, Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, Per Holmström, förste vice ordförande, och Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Tobias Baudin intervjuas av medierna.
Kommunals förändringsarbete väcker stort intresse i medierna. Här intervjuas Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin under kongressen.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Unga kongressombud.
De här unga kongressombuden gick ihop och drev igenom att Kommunal ska ha en ungdomskommitté. På så sätt ska ungas inflytande stärkas i Kommunal.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Utbyte under kongressen.
Kongressombuden förbereder sig på olika sätt inför alla beslut som ska fattas. Ett sätt är utbytet med varandra, att prata och byta erfarenheter.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Yngsta kongressombudet.
Henrik Svensson var kongressens yngsta ombud.
Foto: Fredrik Sandin Carlson
Checklista för åtgärdsplanen.
Flera förändringar är genomförda. Men det är bara början.
Foto: Kommunal
Nu nystartar Kommunal. Det stora förändringsarbete som sjösattes inom Kommunal under vintern växlar nu upp. Vid kongressen i maj/juni valde medlemmarnas ombud en ny ordförande, ledning och förbundsstyrelse. En rad offensiva beslut fattades som nu tar Kommunals förändringsarbete vidare.

Kongressen är vårt högsta beslutande organ och medlemmarnas ombud fattade tillsammans en mängd beslut som anger riktningen för Kommunal i framtiden. Nu ökar vi farten i förändringsarbetet och formar ett nytt Kommunal.

Ny ledning

En ny ordförande är vald. Tobias Baudin, maskinist från Luleå, har tagit över ordförandeklubban.  I Kommunals förbundsledning sitter, förutom Tobias,  Per Holmström, Lenita Granlund och Lisa Bengtsson. 

Per Holmström, förste vice ordförande, var tidigare ombudsman på kanslienheten på Kommunal och är från början reparatör.

Lenita Granlund, andre vice ordförande och avtalssekreterare, blev andre vice förbundsordförande 2010. Innan dess var hon ombudsman på förbundskontoret. Hon är undersköterska i botten och uppvuxen i Kolsva, Köpings kommun. 1987 fick hon sitt första fackliga uppdrag.

Lisa Bengtsson, tredje vice ordförande, var tidigare ombudsman på förbundskontoret med ansvar för organisering. Från början är Lisa Bengtsson butiksbiträde. Hon började sin fackliga bana i Transport.

Ungas inflytande blir tydligare

Kommunal bildar en ny ungdomskommitté, som alltid ska ha en representant i förbundsstyrelsen. Syftet är att stärka ungas inflytande i Kommunal.

Mer makt till medlemmarna på arbetsplatserna

Kommunal gör demokratiska förändringar som flyttar mer makt till medlemmarna på arbetsplatserna.

Bort med delade turer och utökad rätt till arbetskläder

Kommunal ska lägga ännu mer kraft på att få bort delade turer på arbetsplatserna och att fler yrkesgrupper ska få rätt till arbetskläder.

Inga fler fallskärmar

Kongressen fattade beslut om att ta bort avgångsvederlagen för avgående personer i Kommunals ledning. 

Ingen mer alkohol

Kongressen beslutade att Kommunal i framtiden aldrig ska bjuda på alkohol.

Rekordmånga medlemsförslag

Till årets kongress har rekordmånga förslag från medlemmar skickats in - ett bevis för medlemmarnas starka engagemang för att göra skillnad. Både i Kommunal och på jobbet.

Uppdateringen av Kommunal har bara börjat. Följ det fortsatta arbetet här på webben.