Vi måste höja våra röster - välfärdens villkor är en kvinnofråga!


Den 8 mars varje år uppmärksammar Kommunal internationella kvinnodagen. Vi gör det tillsammans med människor världen över. Människor som precis som vi kämpar för jämställdhet, som vet att en annan värld är möjlig och som höjer sina röster för förändring.

I år lyfter vi en av vårt samhälles största orättvisor: det faktum att arbetare i kvinnodominerade yrken i välfärden hela tiden får sämre villkor. När bristen på kollegor leder till risker i arbetet eller arbetsbelastningen pressas till max är det vi som säger ifrån.

En jämställd arbetsmarknad är inte en fråga för framtiden – politiker, arbetsgivare och andra makthavare måste agera nu.

Kalla fakta

Av Kommunals stora medlemsundersökning framgår att endast 20 procent av de anställda i äldreomsorgen anser att bemanningen är tillräcklig dagligen, och för barnskötare är motsvarande siffra 17 procent. Så här ser verkligheten ut, och en sak är säker: Vi är många som fått nog.  

Fler hörs mer

På 8 mars och årets alla andra dagar uppmanar Kommunal alla anställda i välfärden att rapportera in problem som uppstår på jobbet. Att skriva tillbud som överlämnas till arbetsgivaren när en situation inträffar som kan leda till hälsobesvär, olycksfall eller sjukdom är ett viktigt steg för att vi tillsammans ska kunna ställa krav på en bättre arbetsmiljö – och ett mer jämställt samhälle.

Rapportera tillbud

Ett tillbud är en oönskad händelse eller situation som hade kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Om ett tillbud har inträffat på ditt jobb, ska du rapportera det till din arbetsgivare.

Läs mer

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar