Vi lovar att ha modet


2021-04-29

I dag har Kommunal avdelning Skåne haft vårens representantskap och enats kring följande uttalande - om modet att stödja kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Uttalande representantskap Kommunal avdelning Skåne 210429

Under de senaste veckorna har fem kvinnor dödats av män de har eller haft en relation med. Våld i nära relationer har ökat i pandemin. 
Under 2020 dog 13 kvinnor till följd av våld i nära relationer.  Året innan var siffran 16. Året innan dess 22. 
Våld i nära relationer börjar ofta subtilt. Det handlar om kontroll. Om små, små signaler så gott som omöjliga att registrera och ibland lätta att förväxla med omsorg och kärlek. Symptomatiskt är att övergreppen blir grövre och allvarligare ju längre relationen pågår. Våldet, oavsett om det är fysiskt, sexuellt eller psykiskt, ökar ju längre relationen pågår.
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik polisanmäldes 23 200 fall av misshandel av kvinnor över 18 år under 2020. I 80 procent av fallen var kvinnan bekant med förövaren. 
Statistiken är bedövande. 
I det akuta skedet erbjuder Kommunal tillsammans med Folksam psykologsamtal för alla medlemmar och dess familjer när det förekommer våld i nära relationer.
I det längre perspektivet arbetar vi bland annat med heltidsarbete som norm, som ur Kommunals perspektiv handlar om jämställdhet, om kvinnans ekonomiska frihet. Vi förstår att det inte är så enkelt som en fråga om pengar. Men att kunna försörja sig själv kan vara ett steg på vägen till mod och ökad självkänsla.
Vi behöver också hitta modet att räcka ut handen till en medsyster. Må hända bara för att berätta att vi ser. Att vi finns där. Att hon inte behöver vara ensam.
Att säga: 
-    Jag ser hur du har det.
-    När du vill och kan så finns jag här. 
Just det kan vara det största vi kan göra. Att avlasta skammen. Att lyssna och finnas där i en situation som kan ha normaliserats. Där våldet oavsett skepnad blivit förväntat.
Vi lovar att ha det modet.
Vi lovar också att prata om vad det verkligen är.  Det handlar om mäns våld mot kvinnor och ansvaret ska ligga där det hör hemma. Hos den som slår, förnedrar, misshandlar, kränker och våldtar.
Vi lovar att ha det modet.

Dela sidan