Vår solidaritet är med folket i Ukraina - uttalande från Kommunals kongress


Vår kongress tar slut idag, men i Ukraina fortsätter kriget med förödelse och omätbart lidande i sina spår. Det har idag gått 100 dagar sedan Rysslands invasion. Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. (Прокрутити униз, щоб читати украïнською / Please scroll down for an English version).

Kommunals kongress i solidaritet med folket i Ukraina.
Kommunals solidaritet är med folket i Ukraina.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Kongressen har fått ta emot hälsningar från Svetlana Samosood som företräder de ukrainska lantarbetarna, och Oleksiy Romaniuk som företräder de ukrainska kommunalarbetarna. De berättar om förstörd infrastruktur, ödelagda arbetsplatser, uteblivna löner och fackavgifter. De ber oss att fortsatt visa att vi står med dem.

Kommunal har hittills gett stöd till UNHCR, OPC och ITUC:s insamling. Utöver det har vi köpt in och skickat vattenreningstabletter, hygienprodukter, barnmat och sjukvårdsprodukter. Denna hjälpsändning har gått via Vilnius till Kiev och direkt till Trade union lifeline, som nu rapporterar att hjälpen nått fram.

Den dag kriget äntligen tar slut kommer Kommunal också att stötta våra ukrainska kamrater i återuppbyggnaden av den fackliga rörelse som nu behövt ställa om sin verksamhet till akut krisstöd. Vi gjorde det när Fackföreningarnas hus i Kiev brändes ned, och vi kommer att göra det igen.

Vi står med de ukrainska arbetarna och med fackföreningsrörelsen. Vi kommer att mobilisera för fred och stabilitet och ett fritt Ukraina.

Kommunal stands in solidarity with Ukraine.

Висловлювання з конгресу Комунал: Комунал висловлює солідарність з народом України.

Сьогодні наш з'їзд добігає кінця, проте і далі триває війна в Україні, вона несе спустошенням і незмірні страждання. Сьогодні виповнюється 100 днів з моменту російського вторгнення. Подумки ми з нашими товаришами з українських профспілок. Ми солідарні з українським народом.

Конгрес отримав вітання від Світлани Самосуд, яка представляє українських сільськогосподарських робітників, та Олексія Романюка, який представляє українських комунальників. Вони розповідають про зруйновану інфраструктуру, пусті робочі місця, невиплачені заробітні плати та несплачені профспілкові внески. Вони просять, щоб ми і надалі залишались з ними.

Комунал підтримував збір коштів УВКБ ООН, ОЗХЗ та МКП. Крім того, ми закупили та відправили таблетки для очищення води, засоби гігієни, дитяче харчування та медичні вироби. Ця партія допомоги була відправлена через Вільнюс до Києва, де вона потрапила безпосередньо до Профспілки рятувальників. Вони нас наразі повідомили, що допомога прибула.

У той день, коли війна остаточно закінчиться, Комунал також підтримає наших українських товаришів у відбудові профспілкового руху, якому тепер довелося перейти на екстрену кризову підтримку. Ми надали підтримку, коли згорів Будинок профспілок у Києві, та ми знову будемо їх підтримувати.

Ми разом з українськими робітниками і з профспілковим рухом. Ми мобілізуємося для миру, стабільності і для вільної України.

Комунал солідарний з Україною.

Statement from Kommunal’s Congress: Kommunal’s solidarity is with the Ukrainian people

Our Congress ends today, but the war in Ukraine continues to leave destruction and immeasurable suffering in its wake. 100 days have passed since Russia’s invasion. Our thoughts are with our comrades in the Ukrainian trade unions. Our solidarity is with the Ukrainian people.

The Congress has received messages from Svetlana Samosood, representing the Ukrainian farm workers, and Oleksiy Romaniuk, representing the Ukrainian municipal workers. They describe destroyed infrastructure, deserted workplaces, missing salaries and union dues. They ask us to continue to show that we stand by them.

So far, Kommunal has donated to fundraisers by UNHCR, OPC and ITUC. In addition to this, we have purchased and sent water purification tablets, hygiene products, baby food and healthcare products. These relief supplies were sent via Vilnius to Kiev and directly to Trade Union Lifeline, who have now confirmed their arrival.

When the war finally ends, Kommunal will support our Ukrainian comrades in rebuilding the trade union movement, which has now had to shift its work to focus on crisis support. We did it when the Trade Unions Building in Kiev was burned down and we will do it again.

We stand with the Ukrainian workers and the trade union movement. We will mobilize for peace and stability and a free Ukraine. Kommunal stands in solidarity with Ukraine.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar